PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ ČJ PRO DĚTI A ŽÁKY S OMJ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN školní rok 2020/2021

S koncem letošního složitého školního roku 2020/2021 se blíží též období, kdy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem ztrácí každodenní kontakt s českým jazykem, což činí jejich návrat v září do školy obtížnějším. Proto NPI ČR, prostřednictvím krajských center podpory, posbíral dostupné informace o nekomerčních kurzech českého jazyka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, které jsou poskytovány různými organizacemi v  jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin.

Seznam může sloužit jako pomůcka pro pedagogy, aby mohli svým žákům poradit, kde je možné procvičovat český jazyk i v době hlavních prázdnin.

Seznam a informace jsou průběžně aktualizovány, pokud máte informaci o dalších nekomerčních kurzech, rádi je do seznamu doplníme. Pište na adresu halka.smolova@npi.cz

Kraj Kurzy ČJ pro děti a žáky OMJ
Jihomoravský Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky. Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky www.cizincijmk.cz. V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: zde ,  RU zde, EN zde. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.
Jihočeský Centrum pro integraci cizinců – nebylo určeno datum, kdy budou kurzy probíhat, víc informací podá Vedoucí centra Ing. Michaela Weissová, tel.: 725 339 386 e-mail: vweissova@suz.cz
Královéhradecký neučí se
Vysočina FPoint, Masarykovo nám. 34, Jihlava, telefon: 774 612 268, fpoint@fpoint.cz –  2x týdně „dopolední kluby“, na konci prázdnin 2týdenní příměstský klub
Karlovarský Centrum pro integraci cizinců Karlovarského kraje, kurzy budou započaty od 21. června 2021, každé pondělí a středu od 17.00 do 18.30, končit budou 30. srpna 2021, budou probíhat 4 kurzy v prostorách CIC Karlovy Vary, tři kurzy budou on-line, jeden prezenčně.
Liberecký CIC – Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. pořádá Letní intenzívní kurz pro žáky 2. stupně ZŠ od pondělí 16. 8. do pátku 27. 8. 2021 v celkovém rozsahu 40 VH. Díky dotaci Libereckého kraje – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je kurz realizován zdarma. Do kurzu je nutno přihlásit se předem. Přihlášení přes registrační formulář – zde. Kurz se bude konat v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Kurz je určen žákům s OMJ, kteří se stěhují ze své země a ve školním roce 2021/22 se nově zapojí do základní školní docházky – 2.stupeň. V letošním roce je možné zahrnout i žáky, kteří přijeli do ČR nedávno a během opatření vlády se nemohli účastnit prezenční výuky.
Olomoucký CPIC –  Aktivity v létě: výuka ČDJ dětí, dospělých během letních prázdnin, individuální nebo skupinová výuka dle zájmu, registraci je nutné předem objednat na icolomouc@suz.cz, nebo na telefonním čísle +420 773 739 867, +420 608 119 971. Kurzy jsou určeny pro cizince z třetích zemí a dlouhodobě legálně pobývající cizince z EU na území České republiky a pro držitele mezinárodní ochrany patřící do cílové skupiny projektu. b) Prakticky česky – zde – online konverzace v českém jazyce.
Moravskoslezský neučí se
Pardubický Centrum na podporu integrace cizinců:
Doučování dětí, online příprava dětí před příchodem do ČR, kurzy češtiny.
Most pro o.p.s.:
• 4 nové kurzy pro dospělé (budou probíhat také o prázdninách) – nezveřejňují na stránkách – mají velký zájem
• budou děti učit o prázdninách – připravují realizaciČeská stezka – outdoorová akce pro děti v Pardubicích (vědomostně-pohybová).
Plzeňský Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP (PCU DCHP), Cukrovarská 16, Plzeň, kurzy češtiny pro děti probíhají v průběhu celého roku, jsou určeny žákům základních škol.
• Kurz češtiny pro děti – 1. stupeň – čtvrtek 15:30 – 17:00
• Kurz češtiny pro děti – 2. stupeň – pátek 15:30 – 17:00
V případě zájmu o některý z kurzů, kontaktujte  organizaci na telefonním čísle 731 796 605 nebo e-mailem na adrese poradna@dchp.charita.cz . Kurzy jsou v současnosti realizovány on-line. Až to epidemiologická situace umožní, budou znovu probíhat prezenční formou na adrese Cukrovarská 16, Plzeň.
Více informací o všech  organizovaných kurzech najdete zde.
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, plzeňský kraj plánuje realizaci kurzů českého jazyka pro děti i dospělé a to od úrovně A0 do úrovně B1,  registrace je spuštěna od 24. 5. 2021 na icplzen@suz.cz, nebo na telefonu 773 776 943, 725 874 976, 773 779 029 či 725 874 977, na základě schůzky s pověřeným pracovníkem, kde dojde k posouzení jazykové úrovně, budou zájemci zařazeni do vhodného kurzu.
Praha a Střední Čechy CIC, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.:
Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti v Praze zdarma, více zde
26. 7. – 6. 8. 2021, 10:00-11:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 13:00-14:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 9:30-11:45, děti 8 – 10 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
16. 8. – 27. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 11 – 12 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
2. 8. – 13. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 13 – 15 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
Meta:
P3 16. 8. – 27. 8. 2021 8:30 – 12:30 kurz předškolní děti z Prahy 3 cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
16. 8. – 27. 8. 2021 intenzivní kurz čj předškoláci cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
2. 8. – 13. 8. 2021 intenzivní kurz čj 1. stupeň cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
23. 8. – 27. 8. 2021 9:00 – 15:00 tábor pro děti ZŠ cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
ICP, Integrační centrum Praha, o.p.s. připravují se kurzy – více zde
ZŠ Stross, Praha 7,  8. – 20. 8. 2021, 8:00 – 12:00 intenzivní kurz pro děti z Prahy 7, TaichT@Praha7.cz, 603 372 148
KC Zahrada, Praha 11, 23. – 27. 8. 2021, 9:00 – 16:00 příměstský tábor ivana.jirovska@kczahrada.cz, více na zde
Ústecký Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – pořádá příměstský tábor v Ústí nad Labem – přednost dává nově příchozím žákům cizincům, kteří potřebují intenzivní jazykovou podporu – děti dojíždí z okolních měst (většinou Děčín, Teplice, Litoměřice, ale i Bílina nebo Roudnice nad Labem),  záleží na věku dítěte. Někdy jezdí i dvojice nebo skupinka z daného města.
Kurz pro předškoláky – pro děti ve věku 5-6 let (povinný předškolní ročník, odklad PŠD, s nástupem do 1. třídy ) – určeno dětem s žádnou nebo minimální znalostí ČJ – cílem je připravit děti na nové prostředí, popř. pomoci jim překonat nějakou překážku (většinou ostych mluvit)
Letní kurz českého jazyka v Teplicích z projektu MŠMT. Kurz bude probíhat na ZŠ Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice v termínu 2.8.-13.8.2021 od 9:00 do 12:30 každý všední den. Vzdělávací pracovnice Mgr. et Mgr. Daniela Hrdličková, daniela.hrdlickova@p-p-i.cz.
Zlínský CPIC – Zlínský kraj: Letní kurzy výuky Českého jazyka pro dospělé ale i děti (letní prázdniny). Výuka bude probíhat dle naplněnosti jednotlivých kurzů – on-line, Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí. Informace o aktuálním stavu naplněnosti prostřednictvím e-mailu: iczlin@suz.cz nebo na uvedených telefonních číslech: 577 018 651, 773 740 499, 725 148 515, 778 409 862.