63. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

V sobotu 1. prosince 2018 od 10 hodin se koná v prostorách ÚJOP UK (Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha) 63. setkání AUČCJ.

Bližší informace jsou k dispozici na těchto odkazech.

PROGRAM:
http://www.auccj.cz/program-setkani/program-63-setkani-auccj-1-12-2018-a611
ANOTACE:
http://www.auccj.cz/anotace-setkani/anotace-prispevku-63-setkani-1-12-2018-a612
Počet míst na workshopy je omezen, přihlašujte se, prosím, do čtvrtka 29. listopadu (16:00) zde: https://goo.gl/forms/dHPax6MBA3r6RQIg2.

Mapu najdete v programu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Výbor AUČCJ

Marie Poláčková
předsedkyně