Možnosti podpory dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny – přehled

Vytvořili jsme pro vás základní přehled možností podpory dětí/ žáků s nedostatečnou znalostí češtiny (dětí/žáků cizinců), ať už máte ve třídě žáka cizince nebo žáka s českým státním občanstvím a nedostatečnou znalostí češtiny, která je znevýhodňuje ve výuce, možností jejich podpory je hned několik. Jednou z nich je nový systém jazykové přípravy v povinném vzdělávání. Další možnosti žákům mateřských až vyšších odborných škol nabízí podpůrná opatření.

Podrobné informace naleznete zde: Podpora žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Připravujeme podrobnější informaci, členěnou podle stupňů škol:) a informaci též pro rodiče 🙂