Rozhovor s krajskou koordinátorkou NPI ČR pro oblast cizinců z Olomouce Irenou Balaban Cakirpaloglu

Vyšel rozhovor, který udělala Pedagogická fakulta olomoucké univerzity s naší koordinátorkou podpory pedagogických pracovníků v Olomouci Irenou Balaban Cakirpaloglu.

K začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem | Rozhovor s Irenou Balaban Cakirpaloglu

Téma adaptace ukrajinských žáků do českých škol je velice aktuální a se snadnějším začleňováním ukrajinských dětí pomáhá také Národní pedagogický institut ČR. Přinášíme vám rozhovor s Irenou Balaban Cakirpaloglu, která zastává funkci krajské koordinátorky podpory pedagogickým pracovníkům v rámci olomouckého pracoviště NPI ČR a také působí na Pedagogické fakultě UP.

www.ucitel21.cz