Výsledky vyhledávání pro výraz "metodiky"

MŠMT zveřejnilo metodiky pro hodnocení

MŠMT zveřejnilo metodiky pro hodnocení a klasifikaci ukrajinských žáků. Hodnocení žáků ZŠ: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-zaku-v-zakladnich-skolach-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2021-2022/. Hodnocení žáků SŠ: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-zaku-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2021-2022/ Hodnocení žáků VOŠ: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-studentu-ve-vyssich-odbornych-skolach-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2021-2022/ Ukázky slovního hodnocení

Čeština jako druhý jazyk – učebnice, materiály, metodiky

Na stránkách této sekce naleznete různé materiály jako učebnice a metodiky, které se zaměřují na češtinu jako druhý jazyk. On-line zdroje Třídění materiálů, které se týkají přímo výuky češtiny jako druhého jazyka Mateřské školy a 1…. Číst dále >

Hodnocení – jak na to

Máme pro Vás nabídku prezenčních  webinářů s názvem: Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem: Záznam webináře: Hodnocení a klasifikace ukrajinských žáků na ZŠ (9. 1. 2023) Webinář NPI ČR připravený ve spolupráci s MŠMT téma hodnocení ukrajinských žáků,… Číst dále >

Záznam Kulatého stolu NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022 – on line – Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol

Přinášíme vám záznam webináře NPI ČR ze dne 19. 5. 2022, který se věnuje hodnocení žáků cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022 zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Obsah programu navazuje… Číst dále >

První kroky – Čeština jako druhý jazyk

Čeština jako druhý jazyk (text připraven s využitím příruček NPI ČR, CIC Praha a META o.ps.) Co to je učit češtinu jako druhý jazyk (ČDJ) učíme češtinu jako cizí jazyk, takže obsah, metody i tempo jsou… Číst dále >

Legislativa

Aktuální zákony související se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému: Lex Ukrajina IV – info MŠMT  (24.1.2023) “Lex Ukrajina IV”, tedy zákon č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022… Číst dále >

Začleňování žáků s OMJ

Desatera Praktické desatero učitele pro jazykově senzitivní přístup ve třídě s žáky s OMJ (NPI ČR, 2023) Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí (NPI ČR, 2020) Tipy pro komunikaci s cizinci (Metropole všech,… Číst dále >

Materiály – střední školy (do A2)

(do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ) Materiál pro podporu integrace na SŠ Jiroutová M., Kenderová K., Titěrová K.: Průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ, (META, o.p.s. – Podpora příležitostí… Číst dále >

Materiály – 3. až 9. ročník ZŠ

do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka Sylvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, Veronika Dvorská, Kateřina Šormová, Zuzana Švíbková: Paráda! Učíme se česky (FFUK, 2022), volně… Číst dále >

Materiály – MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ (do A2)

do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka Komunikační kartičky pro MŠ (NPI ČR, 2023) Garlin, E.: Materiály KIKUS. META, o.p.s. (2016) – možnost koupě… Číst dále >

Doplňujeme informace průběžně:)

Sekci Inspiromat začínáme plnit (pokud máte zajímavý materiál, rádi ho do této sekce našeho webu zařadíme – napište nám) a do sekce Vzdělávací materiály a metodiky jsme do článku Slovní(č)ky pro děti doplnili odkazy na audio slovníky, které byly sestaveny… Číst dále >

Webináře a videa (záznamy)

Níže na stránce naleznete záznamy. Na budoucí plánované webináře a další vzdělávací programy je možné se hlásit na stránce k tomu určené. Seznam videí a témat Systém jazykové podpory na SŠ pro 2023/24 Podmínky pro začleňování… Číst dále >

Nová sada pracovních listů z naší produkce na webu

Na stránce s materiály pro 2. stupeň základních škol jsme zveřejnili sadu pracovních listů s titulem Spolu to zvládneme od Jitky Mikolášové.

Materiály pro MŠ

Tato sekce obsahuje jak učební materiály, tak také metodiky k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem krok po kroku pro MŠ. Učební texty Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka Kolektiv autorů: Nápadníček aktivit pro… Číst dále >

Překlady k dispozici volně na našem webu

Dokončili jsme další fázi doplnění dostupných překladů na stránku s Tlumočením a překlady, kam jsme také přesunuli všechny překlady, které dříve byly umístěné v záložce Metodiky. Zveřejněno je již přes 700 souborů s překlady.

Nová publikace NIDV Hezky česky II jako podpora výuky českého jazyka pro cizince

NIDV vydalo v klasické i elektronické podobě soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny) Hezky česky II, jehož autorkou je Jana Táborková. Elektronická verze ke… Číst dále >

Nová metodika pro výuku žáků-cizinců klepe na dveře

Národní institut pro další vzdělávání v rámci podpory v pedagogických pracovníků vzdělávající žáky-cizince připravil ve spolupráci s Mgr. Janou Táborkovou novou metodiku Hezky česky. Autorka metodiky je dlouholetou a zkušenou pedagožkou věnující se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve… Číst dále >

E-learning

Čeština jako druhý jazyk v českém školství NIDV má ve své nabídce programů akreditovaný vzdělávací e-learningový program určený pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří ve své praxi vzdělávají děti-cizince, žáky cizince a jejich pracovní náplní je… Číst dále >