Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

AAA-test-vkládání

Test vkládání

Již realizované překlady, které jsou volně k dispozici pro základní školy. Popis překladatelských a tlumočnických služeb a další oblasti překladů naleznete na nadřazené stránce.

COVID-19 – leden 2022 – informace o testování

Jazyk cs ar bg en mn ro ru tr uk vi zh
PDF                      

Doplněno 6. 1. 2022

COVID-19 na školách – Kdo o čem rozhoduje?

Jazyk cs en ar bg mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 19. 11. 2021 (zh 23. 11.; ro, bg, ar 26. 11.)

Vzor žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 6. 9. 2021

Informace pro rodiče cizinců

Ohledně poskytování jazykové podpory v novém systému.

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora přímo ve škole

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora mimo kmenovou školu (žák dochází do školy určené)

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 9. 2021 (zh 9. 9.)

Krabička první záchrany pro učitele

Informace pro zákonné zástupce – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě.

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl pt ro ru sr tr uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 20. 4. 2021

Základní vzdělávání v České republice

Jazyk cs ar bg en mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 18. 3. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Jazyk cs ar bg de en fr mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 11. 3. 2021

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 3. 11. 2020

Výňatek z §50 zákona č. 561/2004 Sb. – změna pro žáky cizince

Jde o změnu zákona vzhledem k tomu, kdy dítě přestává být žákem školy.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 30. 10. 2020

Jak nainstalovat WhatsApp?

Jazyk cs mn ru uk vi
Word
PDF

Doplněno 30. 10. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Jazyk cs ar bg de en es it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 7. 5. 2020

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

Soubor je seznam tipů pro rodiče.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 17. 4. 2020

Informace pro rodiče

Soubor je k využití pro školy (pozor – je v něm zvýrazněno místo, kde si každá škola musí doplnit vlastní kontaktní údaje), obsahuje informace pro rodiče, jak mají spolupracovat se školou v době distančního vyučování.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

On-line zdroje pro učení

Soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Všeobecné informace pro rodiče – ZŠ – letáček

Word cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

PDF cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

Doplněno 16. 3. 2020

Alergeny

Verze EU

Názvy povinně zveřejňovaných alergenů jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které je možné nalézt na stránkách EUR Lex ve všech jazycích EU. Konkrétně jde o druhou přílohu, kterou zde níže naleznete vyňatou.

Jazyk EU cs bg da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
Word
PDF

Další jazyky, které jsme přeložili

Jazyk mimo EU ar kk mn ru sr uk vi zh
DOCX
PDF

 

Základní informace o organizaci školního stravování – školní jídelna

Verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word
PDF

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Žádost o uvolnění z vyučování

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word
PDF

 

Informace o školní družině

Verze I

Jazyk cs ar bg en es ru vi
Word
PDF

Verze II

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Klasifikační řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Organizační řád školy – školní řád

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Smlouva o přijetí ke vzdělávání na základní škole (pro soukromé školy)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas k poskytnutí údajů o dítěti

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (ZŠ)

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

 

Zápis do první třídy

Jazyk cs ar bg en es ru
Word
PDF