Adaptační koordinátoři 2023 – opět prostředky na AK k dispozici

Adaptační koordinátoři 2023 – opět prostředky na AK k dispozici

Od února 2023 jsou opět k dispozici ve spolupráci s MŠMT a MV prostředky na adaptační koordinátory. Pro detailní informace se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ)

Kontaktuje svého krajského koordinátora (viz Kontakty). Ten Vám rád poskytne všechny potřebné informace