Konzultační služby NPI ČR

Konzultační služby šité na míru a dle potřeb pedagogů a pro školy

Nabízíme bezplatné konzultace konzultantů (online i osobní).

NPI ČR realizuje metodickou a konzultační podporou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců.

Podpora je bezplatná.

V jednotlivých krajích v tuto chvíli nabízíme síť krajských konzultantů. Jedná se o velmi zkušené pedagogické pracovníky, kteří působí hlavně ve školách a mají dlouholeté zkušenosti jak s podporou žáků v oblasti integračních aktivit, tak s výukou češtiny jako druhého jazyka. Máme v řadách kolegů konzultantů též odborníky z pedagogicko psychologické oblasti. Neváhejte se obrátit na krajského koordinátora ve svém kraji. nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Konzultace individuální:

Krajský koordinátor Vám přímo poskytne konzultaci sám nebo nabídne termín konzultace se supervizním adaptačním koordinátorem 

Konzultace on line: (možnost přihlášení)

zde se můžete přihlásit přímo na konzultace on line, termíny a možnost přihlášení je zveřejňujeme v nabídce NPI ČR, nebojte se na nás obrátit:)

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.

Od února 2023 jsou opět k dispozici ve spolupráci s MŠMT a MV prostředky na adaptační koordinátory. Pro detailní informace se se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ)