Adaptační koordinátoři NPI ČR – aktuální informace

Adaptační koordinátoři do škol – aktuální informace

Vzhledem k potřebě masivní podpory v oblasti začleňování dětí/žáků cizinců, nahradil  NPI ČR pro období do konce roku 2022 službu adaptačních koordinátorů širokou metodickou podporou a konzultační nabídkou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře dětí/žáků cizinců, především ukrajinských žáků, kteří přišli do vzdělávání v ČR z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny.

Podpora je bezplatná.

V každém kraji je při krajském pracovišti NPI ČR k dispozici tzv. supervizní adaptační koordinátor, odborník z praxe s dlouholetou zkušeností v oblasti začleňování dětí/žáků cizinců, který je připraven poskytnout podporu ve všech oblastech dotazů škol i ostatních partnerů.

Seznam kontaktů na jednotlivé kraje naleznete zde, nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Je možné též využít bezplatných konzultačních hodin, které je možno si předem zarezervovat. Nabídku nejdete zde.

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.

Finanční prostředky na práci adaptačního koordinátora přímo ve škole je možno získat ze státního rozpočtu.  Na tuto službu navazují opatření MŠMT, která zahrnují možnost financování adaptačního koordinátora ve škole z prostředků státního rozpočtu. Podmínky a pravidla jsou popsána v dokumentu MŠMT  – POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ NÁRŮSTU POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ CIZINCŮ V MŠ A ZŠ