Aktualita MŠMT – Šablony OP JAK se blíží!

Upozorňujeme na to, že se blíží vyhlášení šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – MŠMT uvádí konec května, přinášíme odkaz na podrobnější informace.

Několik šablon bude vhodných pro čerpání za účelem práce s dětmi/žáky cizinci.

 

Podpora žadatelům a příjemcům ze strany Řídicího orgánu

Stejně jako v OP VVV bude fungovat konzultační linka pro šablony OP JAK na mailové adrese dotazyZP@msmt.cz a telefonické lince 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin).

Dovolujeme si upozornit, aby se školy obracely na konzultační linku ohledně šablon OP JAK až po vyhlášení výzvy, popř. vyhlášení avíza výzvy. Pracovníci konzultační linky mohou podávat informace až v jejich finálním znění, tj. po vyhlášení výzvy.

Jaké šablony zamýšlí Řídicí orgán nabídnout pro jednotlivé typy škol a školských zařízení?

Šablony OP JAK se blíží!