Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Aktuality

Zveřejněno 13. 09. 2021

Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – bezplatný

Podělte se o nabídku se svými kolegy:) Upozorňujeme na nabídku bezplatného webináře: Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – možno přihlásit zde. Webinář nabízí základní informace o interkulturních rozdílech vybraných komunit… Číst dále >

Zveřejněno 10. 09. 2021

Nabídka vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci – sumář

Dobrý den, dovolujeme si Vám představit sumarizovanou nabídku vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci. Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsme připravili širokou… Číst dále >

Zveřejněno 10. 09. 2021

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A Pedagogům základních škol nabízíme dva nástroje pro identifikaci úrovně osvojení češtiny u žáka s odlišným mateřským jazykem a jeho potřeb v… Číst dále >

Zveřejněno 06. 09. 2021

Zveřejňujeme překlady formuláře žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu pro školy

Nabízíme možný vzor žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy (připraven MŠMT): Formulář je k dispozici v těchto jazykových mutacích: čeština.docx, čeština.pdf, arabština.docx, arabština.pdf, bulharština.docx, bulharština.pdf, němčina.docx, němčina.pdf, angličtina.docx, angličtina.pdf, španělština.docx, španělština.pdf, francouzština.docx,  francouzština.pdf, mongolština.docx, mongolština.pdf,… Číst dále >

Zveřejněno 03. 09. 2021

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

Máme radost, že Vám můžeme nabídnout a zveřejnit Metodické doporučení MŠMT pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), které vydalo MŠMT 2. 9. 2021. Materiál k… Číst dále >

Zveřejněno 02. 09. 2021

Nová videa – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Připravili jsme pro Vás jako součást metodické podpory dvě nová videa, která se podrobně věnují problematice začleňování a jazykové podpory v MŠ. Pořad vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005… Číst dále >

Zveřejněno 02. 09. 2021

Zveřejňujeme PŘEKLADY INFORMACÍ PRO RODIČE O NÁROKU NA JAZYKOVOU PODPORU

Nabízíme  2 verze informací pro rodiče cizinců, které jsou pro školy přeloženy do 12 jazykových mutací. Letáky je možno upravit, jsou v nich zažlucené části, které je možno na základě české verze doplnit o potřebné personalizované… Číst dále >

Zveřejněno 24. 08. 2021

Nový metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí žáků cizinců vydán

Dne  17. 8. 2021 MŠMT rozeslalo do datových schránek mateřských a základních škol nový metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání. Materiál vysvětluje a doplňuje informace o tom, jak budou konkrétně… Číst dále >

Zveřejněno 24. 08. 2021

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV – podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Dne 24. srpna 2021 nabývá účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6). Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající… Číst dále >

Zveřejněno 23. 08. 2021

Webinář – Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince (bezplatný) 30. 8. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání z cyklu webinářů připravených NPI ČR pro pedagogy, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným jazykem, vedený zkušenou lektorkou a dlouholetou praktičkou Petrou Dočkalovou. Jedná se o čtvrtý z webinářů… Číst dále >

Novější 1 2 3 15