Aktuality

Zveřejněno 29. 08. 2023

REFUFEST 2023

Sdílíme pozvánku na tradiční akci pořádanou neziskovou organizací IN Báze, která se zabývá podporou integrace jak dětí tak dospělých, REFU FEST stojí za pozornost:)

Zveřejněno 17. 08. 2023

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ZÁŘÍ – PROSINEC 2023 – PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ

Webináře probíhají v reálném čase on-line, jsou bezplatné a interaktivní. Nabídka je průběžně doplňována, řazena podle témat, řazení podle data realizace naleznete zde🙂 Webináře ve spolupráci s MŠMT: Webinář – Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců… Číst dále >

Zveřejněno 16. 08. 2023

Prázdninový pozdrav :)

V průběhu prázdnin pro vás připravujeme notnou dávku podzimních vzdělávacích aktivit z oblasti češtiny jako druhého jazyka, podpory integrace žáků s OMJ nebo jen setkávání nad společnými tématy. V září si budeme povídat na webináři o… Číst dále >

Zveřejněno 23. 06. 2023

Doplnění RVP ZV – čeština jako druhý jazyk

Upozorňujeme na úpravu RVP ZV, která je platná od 1. 9. 2023 a která upřesňuje možnost náhrady dalšího cizího jazyka u cizinců češtinou jako druhým jazykem, a to bez vypracování IVP (není nutná návštěva poradny, protože… Číst dále >

Zveřejněno 16. 06. 2023

Metodický materiál k posouzení nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka MŠMT – nový údaj v matrice pro šk. rok 2023/2024

METODICKÝ MATERIÁL K POSOUZENÍ NEDOSTATEČNÉ ZNALOSTI VYUČOVACÍHO JAZYKA Od školního roku 2023/2024 se bude v rámci údajů ve školní matrice uvádět také údaj o tom, zda žák má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Protože se jedná o nový… Číst dále >

Zveřejněno 14. 06. 2023

Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu – odborný článek

Máme pro vás odborný článek, který publikovali naši kolegové a lektoři webináře Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis Radim Ošmera a Darina Mísařová v časopise Geografické rozhledy. Zdroj: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/166 Sekce :Geografie a… Číst dále >

Zveřejněno 22. 05. 2023

Tematická zpráva ČŠI – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Tematická zpráva ČŠI – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka Vydána 18.05.2023 Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci… Číst dále >

Zveřejněno 05. 05. 2023

Jak se počítá pořadí při přijímacích zkouškách pro cizince?

Řešili jsme otázku, jak se počítá pořadí pro cizince při přijímacím řízení. protože by to mohlo zajímat mnohé kolegy, sdílíme zde dokument MŠMT, který věci osvětluje. 2022 – Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí Přejeme všem… Číst dále >

Zveřejněno 03. 05. 2023

Nová metodika k učebnici ČDJ pro II. stupeň a SŠ: Paráda! Učíme se česky

Rádi sdílíme informaci, že FF UK ve spolupráci hl. m. Prahou vydalo metodickou podporu pro práci s učebnicí, která je dobře využitelná při výuce ČDJ pro žáky II. stupně a na SŠ. Se svolením MHMP sdílíme… Číst dále >

Zveřejněno 06. 04. 2023

Web pro ukrajinské rodiče – Do školy společně

Nezisková organizace META ve spolupráci s MŠMT a UNICEF vytvořila nové webové stránky, které by měly pomáhat ukrajinským rodičům a žákům v orientaci s českém školství https://doskolyspolecne.cz/ Nejdete zde různé informace z češtině a ukrajinštině, stránky… Číst dále >