Archiv – materiály

Starší členění materiálů

V současnosti jsou některé materiály, které jsou vhodné pro konkrétní stupně vzdělávání, již vytříděné mezi tyto stránky:

Další materiály – ty obecné a případně zatím nezatříděné – naleznete níže.

Obecné informace o žácích s OMJ a jejich začleňování

Další weby, kde lze nalézt pomoc

Obecné rady – integrace dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem

KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě,
Alice Kourkzi

Základní publikace bezplatně ke stažení – zde.

Přílohy k publikaci Krabička první záchrany pro učitele

Adaptační koordinátor na základní škole, metodická příručka, NPI ČR 2020

  • Stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku a zabývá se počátkem integračního procesu ve škole. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává. Ke stažení celá publikace – zde: Adaptační koordinátor na základní škole (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk).

Desatera

Klára Záleská: Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020

Další materiály

Soubor materiálů „Hezky česky II“

Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). Ke stažení ZDE.

Metodický materiál „Hrajeme si s říkankami“

Ke stažení: Metodická příručka, Metodický materiál

Bulletiny věnované vzdělávání dětí a žáků cizinců

Bulletin NPI ČR, dříve NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců.

Už 15 let učíme v našich školách děti cizinců

Zpracovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Bělá pod Bezdězem a Základní a mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka.

Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince – 2. stupeň ZŠ a SŠ

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) vydalo novou příručku pro lektorky a lektory, zaměřenou na výuku českého jazyka náctiletých cizinců. Autorkou příručky je Mgr. Linda Doleží, Ph.D. Celý metodický materiál je možno stáhnout na stránce AUČCJ: http://www.auccj.cz/upload/article/488/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-2-stupen-zs-a-ss.pdf

AUČCJ již v roce 2014 vydalo metodickou příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – mladší školní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305.

Poté v roce 2015 příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince – předškolní věk, zde: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-%E2%80%93-predskolni-vek-a307.

Prázdninová škola češtiny

prazdninova_skolaNárodní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky cizince publikaci Prázdninová škola češtiny.

Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. Program pro každý den je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také praktické poznámky a doporučení pro učitele.

Materiál ke stažení

 

Hezky česky

hezky_ceskySoubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny.

Materiál ke stažení

 

 

Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky cizince na základních a středních školách

Seznam doporučených učebnic a vhodných materiálů včetně pomůcek do vyučovacích hodin pro žáky cizince na I. stupni ZŠ je rozdělen do tří částí, na období předslabikářové, pro začínající čtenáře a pro pokročilejší čtenáře.

V seznamu doporučených učebnic pro žáky cizince na II. stupni ZŠ jsou uvedeny učebnice zaměřené přímo na žáky s odlišným mateřským jazykem této věkové kategorie, ale také učebnice češtiny pro cizince obecně, tj. i učebnice autory určené pro dospělé, které jsou však dobře využitelné i pro výuku žáků cizinců na 2. stupni ZŠ. Do seznamu jsou zahrnuty také materiály neučebnicového charakteru, tj. např. adaptované texty, hry a aktivity do vyučovacích hodin apod.

Hlavním kritériem výběru učebnic pro žáky cizince středních škol byly učebnice
a učební materiály bez použití mediačního jazyka v instrukcích a gramatických výkladech. Výjimku tvoří učebnice New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt, protože ta pokrývá úroveň A2. V blízké budoucnosti ji může nahradit připravované vydání Čeština expres III a Čeština expres IV. Cizinci na středních školách mohou využívat učebnice
a doplňkové upravené literární předlohy, které jsou určeny dospělým jinojazyčným mluvčím.

Učebnice a další materiály pro výuku žáků cizinců jsou řazeny abecedně. Anotace jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) je uvedena pouze tehdy, když ji sám autor definuje.

Do seznamu doporučených učebnic a dalších materiálů pro žáky cizince byly zařazeny i některé publikace, které nemají doložku MŠMT, a proto mohou na základních a středních školách sloužit jen jako pomocné a doplňkové učební podklady.

(Zdroj: MŠMT)

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

Střední školy

Doporučené publikace od META, o.p.s.

Tyto a další učebnice (např. Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk (2018), Levou zadní I. Čeština jako druhý jazyk – pracovní sešit (2018)) je pak možné i zakoupit na webu META, o.p.s.

Quadreso k praktickému použití

Quadreso
Národní institut pro další vzdělávání připravil pro pedagogické využití tematické Quadreso. Karetní hru zaměřenou na paměť a soustředění a odvozenou od známějšího pexesa mohou učitelé využít mimo jiné i při podpoře žáků-cizinců ve své třídě.

 

 

Český žák-cizinec

Metodická příručka ke stažení

NIDV vydal Metodiku pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců autorky Lucie Slavíkové-Boucher (Česká škola bez hranic).

Metodická příručka v koncentrované podobě popisuje typy žáků cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.

 

Jak učit matematiku ve třídách s žáky cizinci

Pod vedením pracovníků NÚV a rukou odborníků Pedagogické fakulty UK vznikla příručka pod názvem Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách, která může pomoci učitelům při výuce matematiky ve třídách s žáky cizinci. Materiál je možno stáhnout na portálu RVP.

Ostatní

Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk II (METODIKA PRO DOSPĚLÉ)

Doporučená literatura – Čeština jako cílový jazyk I (METODIKA PRO DĚTI)

Tip na samostatnou práci/práci doma

Pro ty, co už umí číst a psát – Duolingo je nástroj, který lze využívat zdarma pro učení různých jazyků z různých jazyků. Češtinu je možné zatím učit se pouze z angličtiny, ale alespoň pro ty, kteří umí již dobře anglicky se toto může hodit.

Materiály z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

V rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy probíhá výuka učitelů češtiny a jsou zde vytvářeny materiály – a to i pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Naleznete je na stránce s materiály – doporučujeme vlevo vyfiltrovat a vybrat „Učitelství češtiny jako cizího jazyka“.