Archivní překlady

Úvod

Níže umisťujeme překlady, které nejsou již zcela aktuální, ale necháváme je stále dostupné. Jsou zde pro případ, pokud byste měli zájem využít části z těchto překladů (např. vyjmout odstavec, který je stále aktuální). Aktuálnější překlady naleznete na následujících stránkách:

Samotné archivní překlady (směs)

Informace pro rodiče

Soubor je k využití pro školy (pozor – je v něm zvýrazněno místo, kde si každá škola musí doplnit vlastní kontaktní údaje), obsahuje informace pro rodiče, jak mají spolupracovat se školou v době distančního vyučování.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Všeobecné sdělení pro rodiče dětí cizinců z MŠ

Jazyk cs ar bg en mn ru uk vi
Word
PDF

Doplněno 13. 3. 2020

COVID-19 – leden 2022 – informace o testování

Jazyk cs ar bg en fa mn ro ru sr tr uk vi zh
PDF                          

Doplněno 6. 1. 2022, (fa, sr 10. 1.)

COVID-19 na školách – Kdo o čem rozhoduje?

Jazyk cs en ar bg mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 19. 11. 2021 (zh 23. 11.; ro, bg, ar 26. 11.)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Jazyk cs ar bg de en fr mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 11. 3. 2021

Všeobecné informace pro rodiče – ZŠ – letáček

Word cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

PDF cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

Doplněno 16. 3. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění verze 2020

Jazyk cs ar bg de en es it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 7. 5. 2020

Hodnocení cizinců při vzdělávání

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word                                  
PDF                                  

Klasifikace cizinců

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Jazyková podpora žáků s češtinou jako druhým jazykem

Jazyk cs ar bg de en es fr kk mn pl ro ru sk sr uk vi zh
Word
PDF

Doplnění překladů k 17. 5. 2021 o informaci a stavu k 24. 5. 2021

Znění překládaného textu: Doplnění: Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně.

Jazyk cs bg mn pl ro ru uk vi
Word                
PDF                

Doplněno 20. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Jazyk cs bg mn pl ro ru uk vi
Word                
PDF                

Doplněno 14. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Pokud ke změnám dochází ve Vašem kraji v jiném termínu, je možnost použít DOCX verzi a upravit datum na vyznačeném místě.

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 30. 4. 2021

O antigenním testování po návratu do škol

Jazyk cs ar bg de en es fr hr mn pl ro ru uk vi zh
PDF                              

Doplněno 9. (13., 15.) 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Jazyk cs ar bg de en fr mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 11. 3. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 12. 4. 2021

Otevření MŠ

Jazyk cs ar bg de en es fr mn pl ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Doplněno 23. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 6. 2. 2021

Změny v provozu škol a školního stravování od 25. 11. a 30. 11. 2020

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word
PDF

Doplněno 23. 11. 2020 (it, mn a zh 24. 11.; ar, bg, de, es, en a fr 25. 11.)

Závazné části „Manuálu“: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Jazyk cs ar bg de en es fr mn ro ru uk vi zh
Word                          
PDF                          

Původně doplněno na stránku překladů 31. 8. 2020

Dodatek k Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Původně doplněno na stránku překladů 24. 6. 2020

Žáci druhých stupňů základních škol a žáci středních škol – možnost prezenční docházky

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Původně doplněno na stránku překladů 1. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

NPI ČR připravil výtah všeobecných informací pro rodiče v souvislosti s návratem některých skupin žáků do škol z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument byl přeložen do 13 jazykových mutací. Dokument obsahuje všeobecné informace, které se týkají všech škol a popisují režim v období otevření základních škol.

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Původně doplněno na stránku překladů 13. 5. 2020

Systém uvolňování opatření po snížení intenzity pandemie COVID-19

Aktuálně zveřejněná verze na našem webu je 7. 5. 2020 s tím, že jde o verzi oficiálně uvolněnou MŠMT k 30. 4. 2020. Schéma uvolňování se může změnit a snažíme se dodávat překlady co nejrychleji, ale organizace překladů zabere určitý čas.

Schéma na uvolnění škol a školských zařízení

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                          
PDF                            

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Jazyk cs ar bg de en es fr it mn ro ru uk vi zh
Word                            
PDF                            

Původně doplněno na stránku překladů 30. 4. 2020; aktualizováno 7. 5. 2020

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. NPI ČR připravil pro potřeby MŠ překlad dokumentu do nejfrekventovanějších jazyků, aby mohly rodičům cizinců poskytnout tuto informaci v jejich jazyce. Dokument je připraven k použití. Do žlutě označených míst je potřeba doplnit personalizované údaje jednotlivé školy.

Jazyk cs en mn ru uk vi zh
Word              
PDF              

Původně doplněno na stránku překladů 18. 4. 2020

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Jazyk cs ar bg de en it mn ro ru uk vi zh
Word                        
PDF                        

Původně doplněno na stránku překladů 26. 3. 2020

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds