Archivní překlady

Úvod

Níže umisťujeme překlady, které nejsou již zcela aktuální, ale necháváme je stále dostupné. Jsou zde pro případ, pokud byste měli zájem využít části z těchto překladů (např. vyjmout odstavec, který je stále aktuální). Aktuálnější překlady naleznete na následujících stránkách:

Samotné archivní překlady (směs)

Níže jsou již archivní dokumenty netříděné podle stupně vzdělání či času.

Překlady informací pro rodiče k doučování

Doplněno 30. 1. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu

do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

informace o výsledcích zápisu

Doplněno 6. 5. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu

do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

informace o výsledcích zápisu

Doplněno 6. 5. 2022

Zápisy do základních škol pro rok 2021/22

Doplněno 18. 3. 2021

Informace pro rodiče

Soubor je k využití pro školy (pozor – je v něm zvýrazněno místo, kde si každá škola musí doplnit vlastní kontaktní údaje), obsahuje informace pro rodiče, jak mají spolupracovat se školou v době distančního vyučování.

Doplněno 2. 4. 2020 (fr a es 10. 4. 2020)

Všeobecné sdělení pro rodiče dětí cizinců z MŠ

Doplněno 13. 3. 2020

COVID-19 – leden 2022 – informace o testování

Doplněno 6. 1. 2022, (fa, sr 10. 1.)

COVID-19 na školách – Kdo o čem rozhoduje?

Doplněno 19. 11. 2021 (zh 23. 11.; ro, bg, ar 26. 11.)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Doplněno 11. 3. 2021

Všeobecné informace pro rodiče – ZŠ – letáček

Word cs/vi/sr/mn/zh/en/uk
PDF cs/vi/sr/mn/zh/en/uk

Doplněno 16. 3. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění verze 2020

Doplněno 7. 5. 2020

Hodnocení cizinců při vzdělávání

Klasifikace cizinců

Jazyková podpora žáků s češtinou jako druhým jazykem

Doplnění překladů k 17. 5. 2021 o informaci a stavu k 24. 5. 2021

Znění překládaného textu: Doplnění: Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně.

Doplněno 20. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Doplněno 14. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Pokud ke změnám dochází ve Vašem kraji v jiném termínu, je možnost použít DOCX verzi a upravit datum na vyznačeném místě.

Doplněno 30. 4. 2021

O antigenním testování po návratu do škol

Doplněno 9. (13., 15.) 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Doplněno 11. 3. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna do odvolání

Doplněno 12. 4. 2021

Otevření MŠ

Doplněno 23. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021

Doplněno 6. 2. 2021

Změny v provozu škol a školního stravování od 25. 11. a 30. 11. 2020

Doplněno 23. 11. 2020 (it, mn a zh 24. 11.; ar, bg, de, es, en a fr 25. 11.)

Závazné části „Manuálu“: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Původně doplněno na stránku překladů 31. 8. 2020

Dodatek k Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství

Původně doplněno na stránku překladů 24. 6. 2020

Žáci druhých stupňů základních škol a žáci středních škol – možnost prezenční docházky

Původně doplněno na stránku překladů 1. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

NPI ČR připravil výtah všeobecných informací pro rodiče v souvislosti s návratem některých skupin žáků do škol z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument byl přeložen do 13 jazykových mutací. Dokument obsahuje všeobecné informace, které se týkají všech škol a popisují režim v období otevření základních škol.

Původně doplněno na stránku překladů 13. 5. 2020

Systém uvolňování opatření po snížení intenzity pandemie COVID-19

Aktuálně zveřejněná verze na našem webu je 7. 5. 2020 s tím, že jde o verzi oficiálně uvolněnou MŠMT k 30. 4. 2020. Schéma uvolňování se může změnit a snažíme se dodávat překlady co nejrychleji, ale organizace překladů zabere určitý čas.

Schéma na uvolnění škol a školských zařízení

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Původně doplněno na stránku překladů 30. 4. 2020; aktualizováno 7. 5. 2020

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. NPI ČR připravil pro potřeby MŠ překlad dokumentu do nejfrekventovanějších jazyků, aby mohly rodičům cizinců poskytnout tuto informaci v jejich jazyce. Dokument je připraven k použití. Do žlutě označených míst je potřeba doplnit personalizované údaje jednotlivé školy.

Původně doplněno na stránku překladů 18. 4. 2020

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Původně doplněno na stránku překladů 26. 3. 2020