BĚLORUSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Vzdělávání v Bělorusku je bezplatné a povinné od 6 do 15 let a systém je dobře spravován. Od 6 do 10 let navštěvují děti základní školu, kde získávají základy gramotnosti a počítání.

Střední vzdělávání

Poté žáci pokračují v pětiletém základním středním vzdělávání, které je zakončeno získáním osvědčení o základním vzdělání v 15 letech. Učební osnovy jsou i nadále akademicky založené a univerzální v celém státě.

Středoškolské vzdělávání

Když žáci nastoupí na vyšší stupeň střední školy, mají na výběr z mnoha možností, jakým směrem se chtějí vydat. Mohou zůstat v akademickém proudu po dobu 3 let na gymnáziích. Mohou navštěvovat odborné třídy na lyceích po dobu 2 let. Nebo se mohou vyučit na učilištích na čistě praktické úrovni a získat řemeslo.

Odborné vzdělávání

Síť institucí po celém Bělorusku poskytuje rekvalifikační kurzy a možnosti doplnění kvalifikace. Jsou vybírány poplatky a centrální kontrola je malá.

Terciární vzdělávání

V Bělorusku existuje 44 státem kontrolovaných institucí terciárního vzdělávání, konkrétně 31 univerzit, 6 akademií, 2 instituty a 4 vyšší odborné školy. Celkem je na nich zapsáno asi 300 000 studentů.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Škála Popis CZ ekvivalent
10 Вельмі выдатна (Výjimečný) 1
9 Выдатна (Výborný) 1
8 Амаль выдатна (Téměř výborný) 1
7 Вельмі добра (Velmi dobrý) 2
6 Добра (Dobrý) 2
5 Амаль добра (Téměř dobrý) 2
4 Вельмі здавальняюча (Velmi uspokojivý) 3
3 Здавальняюча (Uspokojivý/dostatečný) 3
2-1 Aмаль здавальняюча (Téměř uspokojivý/dostatečný) 4
0 Нездавальняюча (Neuspokojivý/nedostatečný) 5

Zdroje:

https://president.gov.by/en/belarus/social/education/school

https://www.euroeducation.net/prof/belarco.htm

https://www.scholaro.com/db/Countries/Belarus/Education-System

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf