Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI -2022 – možnost přihlášení

Jsme rádi, že Vám i v letošním roce můžeme nabídnout paletu informací a zkušeností z oblasti integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Právě jsme vypsali přihlašování na tradiční on line konferenci: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI, kterou připravil NPI ČR ve spolupráci s kolegy z MŠMT.

Letos se budeme věnovat tradičně legislativním novinkám v oblasti začleňování dětí a žáků cizinců a záměrům MŠMT pro školní rok 2022/2023. Z oblasti podpory pedagogů se zaměříme na aktuální témata při začleňování cizinců do běžných (heterogenních) tříd. K využití nabídneme nové nástroje a materiály vyvinuté NPI ČR a zároveň dáme slovo zkušeným ředitelům škol, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tímto tématem a je možné se z jejich praxe poučit a inspirovat.

Téma práce s cizinci v heterogenní třídě považujeme pro tento rok za obzvláště nosné a doufáme, že vám přineseme náměty a inspiraci pro další pedagogické působení.

Společné bloky budou realizovány formou streamované konference v MS Teams, abychom vám umožnili vstupovat do diskuze s dotazy a nabídli tak interaktivní formu setkání. Na společné bloky bude navazovat workshopová část, která nabídne praktické rady a prostor pro výměnu zkušeností učitelů. V nabídce bude online workshop z oblasti podpory výuky češtiny pro žáky ZŠ nebo z oblasti podpory dětí v MŠ.

Termín: 13. 10. 2022, 9.00 – 15. 30 hod., online

Přihlaste se prosím zde.

Účast na konferenci je bezplatná.

PROGRAM:

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT  
9.10 – 9.40 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ, změny v roce 2022, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT
9.40 – 10.10 Podpora vzdělávání žáků cizinců na SŠ PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, Oddělení všeobecného vzdělávání
10.10 – 10.30 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky, Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání
10.30 – 10.50 Diskuze, dotazy
10.50 – 11.00 Přestávka na kávu

BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ

Výuka a práce v heterogenních kolektivech

11.00 – 11:20 Pedagogická diagnostika v MŠ a možnosti jejího využití při podpoře dětí cizinců, Mgr. Hana Splavcová, vedoucí Oddělení předškolního vzdělávání, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR
11:20 – 11:45 Individualizovaný přístup v heterogenních třídách v MŠ, podpora žáků cizinců v prostředí pestré třídy, Mgr. Ivana Gerlašínská, ředitelka školy, Mateřská škola Mezi Domy, Praha 4
11.45 – 12:05 Metodická podpora učitelů v práci s heterogenní třídou ze strany NPI ČR, PhDr., Mgr., Ing. Renata Votavová, vedoucí Oddělení společného vzdělávání NPI ČR
12:05 – 12.30 Práce s heterogenním kolektivem na ZŠ Lyčkovo nám., začleňování žáků cizinců do běžných tříd Mgr. Jan Korda, ředitel školy, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6  
12.30 – 12:55 Specifika výuky češtiny jako druhého jazyka žáků na SŠ (zkušenosti z realizace), Mgr. Aleš Novák, zástupce ředitele pro Jazykovou školu, Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
12.55 – 13.20 Diskuze, dotazy
13.20 – 14.00 Přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

14:00 – 15.30 A: Autentické materiály ve výuce: metodická perspektiva, Mgr. Radim Ošmera, NPI ČR, metodik výuky ČDJ Prakticky pojatý seminář představí různé druhy autentických materiálů do výuky češtiny jako druhého jazyka a práce s nimi. V první části na konkrétních příkladech ukáže možnosti i rizika zapojení autentických materiálů do výuky. V druhé části pak na jednom vybraném příkladu představí konkrétní aktivity, které budou zarámovány do teorie schématu. Seminář bude interaktivní, účastníci si sami vyzkouší jak roli studentů, tak roli tvůrců aktivit.
14:00 – 15.30 B: Podpora rozvoje jazykových dovedností dětí v MŠ – praktické ukázky využití videomateriálu ČT Mína a Týna, Bc. Zuzana Nováková, MŠ Sluníčko pod Střechou, Praha 13
15.30 KONEC

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti. 

Přehled možnosti podpory škol – ukrajinští žáci

Kolegové z MŠMT připravili jednoduchý a velmi přehledný materiál s přehledem o tom, kde a jakou podporu může škola získat , když vzdělává žáky v Ukrajiny – materiál je možno nalézt a stáhnout s funkčními odkazy zde.

 

Nabídka In báze, o.p.s. – závěrečný seminář k projektu Demokracie mýma očima

Webináře k didaktice češtiny jako druhého jazyka, k hodnocení žáků a k začleňování dětí a žáků s OMJ – nabídka NPI podzim 2022

Nabídka bezplatných živých (prezenčních) webinářů:

Webinář Jazyková příprava pro žáky s OMJ na základní škole – kurikulum, test (úvodní webinář)

21. září 2022

19. října 2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I.

20.09.2022

12.10.2022

1.11. 2022

22.11.2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II.

27.09.2022

18.10.2022

15.11.2022

6.12.2022

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III. (pro pokročilé)

5.10.2022

13.12.2022

Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

11. 10. 2022

8. 11. 2022

29. 11. 2022

Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ – změna vyhlášky vyhláška č. 13/2005 Sb.

19. 9. 2022

Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňovaní dětí a žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

22. 9. a 29. 9. 2022

Webinář „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ – Webinář 4/5 – Pojďme mluvit o předsudcích a dogmatech

26. 9. 2022 

Webinář „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ – Webinář 5/5 – Pojďme mluvit o aktuálních podnětech a postřezích z terénu  

21. 11. 2022

Webinář Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ – změna vyhlášky vyhláška č. 13/2005 Sb. – 19. 9. 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat webinář na aktuální téma: Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ – změna vyhlášky vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů . Webinář připravil Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince.

Webinář se bude věnovat přímo změně vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, kterou zpracovalo MŠMT.

Termín konání: 19. září 2022 od 14.00 do 16.00 hodin v prostředí MS Teams, ON-LINE.

Webinář je ZDARMA.

PROGRAM 

 1. Představení systému bezplatné jazykové podpory na SŠ realizovaného na základě změny vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
  PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, Oddělení všeobecného vzdělávání, MŠMT
 1. Dotazy a diskuze účastníků se zástupci MŠMT
  Moderuje: Mgr. Halka Smolová Závorová

Přihlásit se je možné ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Nová podpora pro MŠ a 1. st. ZŠ – videa + metodické + pracovní listy

Český televize připravila sérii krátkých animovaných videí – Čeština s Mínou a Týnou, které je možné používat jako podpůrný materiál při výuce češtiny u cizinců a dětští s odlišným mateřským jazykem. NPI ČR k těmto videím připravil metodické listy a pracovní listy. Materiál je vhodný  pro děti v předškolním věku a žáky prvního stupně. Děti se hravou formou naučí slovíčka a fráze nezbytné pro každodenní komunikaci a běžné situace. Zábavný animovaný kurz češtiny má dvacet šest dílů a je určený pro malé začátečníky.  Může být vítaným zpestřením lekce či otvírákem:)

https://edu.ceskatelevize.cz/porad/cestina-s-minou-a-tynou

Doporučujeme ke zhlédnutí.

 

Změny vyhlášek: bezplatná jazyková příprava v ZŠ a SŠ ve školním roce 2022/2023

Od 1. 9. 2022 vstoupily v platnost změny vyhlášek, které přináší malé změny u ZŠ (určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2022/2023 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí škola požádat krajský úřad) a zavádí nový systém jazykové podpory u SŠ. Níže shrnujeme zdroje. MŠMT podpořilo změny vydáním podrobných metodických materiálů s informacemi k jejich realizaci.

Základní školy:

Platné znění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Metodika MŠMT: Materiál platný od 1. 9. 2022 do 31.8.2023: Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023, metodika byla upravena na základě novelizace vyhlášky 48/2005 a je platná po dobu trvání úpravy vyhlášky, tj. 1 školní rok, 2022/2023.

Seznam určených škol v jednotlivých krajích naleznete na stránce kontakty (proklikněte prosím stránku kraje – jméno krajského města ze seznamu) – určenou školou může být každá škola, která má ve školním roce 2022/2023 minimálně 5 žáků cizinců s nárokem na jazykovou podporu, o určení musí požádat krajský úřad.

Možný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy: ve formátu .do, ve formátu .pdf.

Střední školy:

 Platné znění vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022

Metodika MŠMT: Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy  ve středním vzdělávání šk. rok 2022/2023

DVPP – NPI ČR ve spolupráci s MŠMT připravuje na 19. 9. 2022 webinář k praktické realizaci bezplatné jazykové podpory pro žáky cizince v SŠ. odkaz na přihlášení lze nalézt zde.

Změny v překladech na webu

V posledních dnech jsme z technických důvodů změnili vzhled stránek s překlady. Měly by obsahovat všechny dosavadní překlady, ale pouze v jiném uspořádání. Dostupné jsou stále na následujících stránkách

Pokud by nějaké odkazy nefungovaly, ozvěte se na karel.kolar@npi.cz.

Dodatečná poznámka: Změny jsme dělali tak, aby zůstaly zachovány funkční odkazy, pokud jste si je např. založili. Takže doufáme, že s tím nebudete mít problém. Pokud by ale něco přestalo fungovat, ozvěte se.

Reportáž: Jak se učí češtinu středoškoláci v Jazykové škole hl. m. Prahy?

Nová reportáž kolegů v NPI ČR: jak se učí češtinu středoškoláci v Jazykové škole hl. m. Prahy?

 

Nová publikace NPI ČR – Máme nové kamarády (NPI ČR, 2022) pro 1. stupeň ZŠ

Kolegyně v NPI ČR pro vás připravily novou publikaci, kterou lze využít jako nápadník pro aktivity vedoucí k začleňování nově příchozích žáků na první stupeň ZŠ

Máme nové kamarády (Chalušová, Havlínová, NPI 2022)

Zásobník obsahuje 12 námětů na konkrétní aktivity s doporučením na jejich možné rozšíření. Aktivity směřují nejen k začlenění nového žáka, což je jejich hlavní cíl, ale zároveň podporují osvojování českého jazyka, rozvoj některých klíčových kompetencí, směřují k osvojování konkrétního vzdělávacího obsahu a konkrétních výstupů RVP ZV a lze je zařadit do jednotlivých vyučovacích předmětů nebo jako součást třídnických hodin. Přínosné mohou být pro všechny žáky ve třídě.

Publikace Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem, META,o.p.s., 2022

Rádi sdílíme informaci, že META o.p.s. vydala komplexní publikaci na podporu práce dvojjazyčných asistentů pedagoga:)

Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ.

Desatero zprostředkování češtiny dětem (nejen) z Ukrajiny  – jednoduché zásady

NPI ČR ve spolupráci s paní ředitelkou Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, PaedDr. Kamilou Podrápskou, Ph.D., pro Vás připravil jednoduchou pomůcku, deset zásad, jak podporovat děti s odlišným mateřským jazykem při osvojování češtiny. Dokument si můžete stáhnout zde a podělit se o něj třeba s kolegyněmi a kolegy v mateřské škole:), nebo si ho projít přímo na této stránce:)

Věříme, že plno zásad již znáte a požíváte a doufáme, že naše desatero bude přehledným shrnutím.

Desatero zprostředkování češtiny dětem (nejen) z Ukrajiny 

1. Začněte nejprve snadnými pokyny z denního režimu v mateřské škole, na které může dítě reagovat bez použití jazyka.

Dítě se učí další jazyk podobně jako mateřský. Nejprve dlouho poslouchá, pak reaguje beze slov na pokyn a postupně se rozmluví.

2. Podpořte proces učení vyšším počtem opakování jednoduchých slovních spojení nebo velmi krátkých vět.

Dítě se učí jazyk nápodobou a opakováním.

3. Dbejte na svou správnou výslovnost.

Zajistěte, aby vám děti vždy viděly na rty. I odezírání doprovázené gesty a mimikou pomáhá dítěti „slyšet“. Používejte názorné předměty a obrázky, jak je to jen možné. Co dítě slyší a vidí, to si lépe zapamatuje.

4. Podporujte přirozenou schopnost dítěte využívat mechanickou paměť.

Zařazujte hry a činnosti, díky nimž můžete její fungování rozvíjet. Například rýmy, jejich melodie a rytmus pomáhají rychlejšímu vštípení i vybavení. Osvědčuje se doslovné opakování slyšeného.

5. Vytvořte jazykové rituály, které popisují, co v mateřské škole děláte.

Důsledně je v nezměněné podobě využívejte. Pokud je podpoříte jednoznačnými a srozumitelnými emotikony a vysvětlujícími obrázky, zvýšíte radost dítěte z porozumění a jeho ochotu zapojit se do dění.

6. Seznamte děti se správnou výslovností jména nového dítěte.

Jméno nepočešťujte ani nekomolte. Pokud je složité, zkuste vytvořit pomůcku pro jeho lepší zapamatování.

7. Využijte chuť a zájem dětí novému dítěti pomáhat.

Dítě se dobře učí od vrstevníků, vnímá jazyk v jeho přirozené podobě a přirozených situacích. 

8. Pokud se nedaří navázat s dítětem komunikaci, nechte místo sebe mluvit maňáska.

Připravte si i další maňásky a umožněte dítěti, aby také mohlo mluvit jeho prostřednictvím.

9. Spolu s ostatními učiteli sjednoťte používaný slovník.

Vyhněte se užívání pro dítě na poslech složitých zdrobnělin a méně frekventovaných výrazů.

10. Spolupracujte s rodinou.

Předávejte pravidelně rodičům informace o dění v mateřské škole, využívejte příležitost pro navazování dobrých vztahů a podporu dítěte.

 

 

 

MŠMT vyhlásilo výzvu – Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022

MŠ Srdíčko – Jak začlenit děti s odlišným mateřským jazykem? Hlavně začněte brzy! – rozhovor

Kolegové z APIV B udělali milý rozhovor s naší dlouholetou spolupracovnicí a lektorkou seminářů a webinářů k začleňování dětí s OMJ, Mgr, Radano Mikšovou, ředitelkou MŠ Srdíčko z Prahy 12:)

Rádi sdílíme 🙂

MŠ Srdíčko – Jak začlenit děti s odlišným mateřským jazykem? Hlavně začněte brzy!

Lex Ukrajina II – schválen + metodika MŠMT vydána

PREZIDENT REPUBLIKY PODEPSAL ZÁKON LEX UKRAJINA II

Čeština jako druhý jazyk – vzdělávání – Asociace učitelů češtiny jako druhého jazyka

Sdílíme nabídku asociace učitelů češtiny jako druhého jazyka, která pořádá každoroční vzdělávací cyklus v oblasti výuky Češtiny jako druhého jazyka.

CYKLUS SEMINÁŘŮ AUČCJ

AUCČJ nabízí vzdělávací aktivity pro učitele češtiny jako cizího jazyka.

1: Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců. Cyklus je akreditován MŠMT (odkaz zde).

2: Pokračovací cyklus školení pro učitele ČCJ volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě toho se zaměřuje na výslovnostní aktivity, výuku obtížných gramatických jevů, práci s problematickými studenty a na další specifické problémy. Cyklus je akreditován MŠMT (odkaz zde).

3: Cyklus školení pro pokročilé učitele ČCJ je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor pro osvojení vybraných lektorských dovedností jako je výuka výslovnosti na základě pohybu, procesní psaní, globální a detailní poslech, práce s autentickými materiály apod. Jedná se o první ročník, tedy bez akreditace (odkaz zde).

V případě dotazů s obracejte na e-mailovou adresu seminare@auccj.cz  nebo na telefonní číslo +420 732 778 816.

Kontaktními osobami jsou: Dana Havlíková, vedoucí metodička AUČCJ a Petra Žufníčková, organizátorka.

Projekt APIV A nabízí nové materiály pro podporu výuky češtiny jako druhého jazyka

Kolegové z projektu NPI ČR APIV A připravili pro pedagogy ZŠ vzdělávající žáky s OMJ nástroj pro ověřování jazykových kompetencí žáků v češtině jako druhém  jazyce (ČDJ), jehož součástí je i jazykový test z češtiny.

Projekt nabízí též metodické a výukové materiály pro MŠ a ZŠ, které obsahují vedle metodických doporučení také pracovní listy, které lze použít přímo ve výuce.

Podrobné informace i s odkazy na materiály naleznete na: https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a

Nová videa – Jednoduše česky – zveřejněna

Přicházejí k vám do školy noví žáci bez znalosti češtiny? Kde začít? Co žáky naučíme dříve a co později? Které téma je podstatné?

Národní pedagogický institut České republiky připravil ve spolupráci s lektory Mgr. Radimem Ošmerou, Mgr. Evou Zavadilovou a Asociací učitelů češtiny jako druhého jazyka sérii krátkých výukových videí pro pedagogy či jiné kolegy, kteří začínají učit česky děti s odlišným mateřským jazykem. Videa jsou jednoduchým inspiračním návodem, jak přistoupit k učení základů českého jazyka, aby bylo možné s dětmi v hodinách komunikovat a postupně je zapojovat do vzdělávacího procesu, jak je postupně nenásilně provést základními gramatickými jevy skrze běžně používaný jazyk a jak tyto jevy fixovat.

https://ukrajina.npi.cz/blog/jednoduse-cesky

 

Startuje projekt Učebnice pro Ukrajinu

Možnost bezplatného získání učebnic pro ukrajinské žáky: https://www.ucebniceproukrajinu.cz/

Od 1.června je možné objednávat zcela zdarma ilustrované UA CZ slovníky, učebnice češtiny pro všechny věkové kategorie a metodické materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

MŠMT PŘIPRAVILO VÝZVU NA PRÁZDNINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI Z UKRAJINY

PRÁZDNINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022

Výzva je určena na realizaci intenzivní podpory rozvoje dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzva „ Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ bude zaměřena na podporu prezenčních jazykových kurzů pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

Cílem této Výzvy je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během dne.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí  01. 06. 2022 v 12:00.

Žádost musí být podána nejpozději do 01. 07. 2022.

Kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz)

Telefon: 234 811 246 (jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)

Výzva ke stažení zde

III_12655_2022_Výzva_prázdninové_JK_Ukrajina_final.pdf

Zdroj: původní článek MŠMT – zde a zde.

Záznam Kulatého stolu NPI ČR – Hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022 – on line – Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol

Přinášíme vám záznam webináře NPI ČR ze dne 19. 5. 2022, který se věnuje hodnocení žáků cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022 zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Obsah programu navazuje na materiály a metodiky MŠMT

 

 

ŠABLONY OP JAK VYHLÁŠENY – MŠMT

MŠMT vyhlásilo dne 25. 5. 2022 výzvy pro podávání žádostí o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Z těchto šablon bude příležitost hradit také aktivity zaměřené na podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny. Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta.

Žádosti o podporu do  mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.

Rozpočet projektu si základní škola sestaví formou volby jednotlivých šablon. Maximální výše rozpočtu je stanovena na součet základní částky 300 tis. Kč a částky odpovídající 3 tis. Kč na každého žáka. Škola se 180 a více žáky může připojit i částku připadající na maximální možný úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga, a to až do 31. 12. 2024. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Celý článek na webu MŠMT –  zde.

Pro rychlou informaci – přehled šablon:

Personální podpora:
Školní asistent MŠ
Sociální pedagog MŠ
Dvojjazyčný asistent MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání MŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ:
Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

ZŠ (pro rychlou orientaci jsme Vám stáhli základní info z webu: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/ )

Výzva_šablony_MŠ_a_ZŠ – text výzvy

Přehled_šablon_MŠ_a_ZŠ I_OPJAK__ jejich věcný výklad

Kalkulačka_šablon_MŠ a_ZŠ_I_OPJAK

Personální podpora:
Školní asistent ZŠ
Školní speciální pedagog ZŠ
Školní psycholog ZŠ
Sociální pedagog ZŠ
Kariérový poradce ZŠ
Dvojjazyčný asistent ZŠ
Osobnostně sociální a profesní
rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ:
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická
a komunitní setkávání v ZŠ

PPP

Sdílený školní speciální pedagog ZŠ
Sdílený školní psycholog ZŠ

ZUŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání ZUŠ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ:
Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Střediska volného času:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání SVČ:
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ
Podpora inovativního vzdělávání účastníků
zájmového vzdělávání v SVČ:
Inovativní vzdělávání účastníků zájmového
vzdělávání v SVČ
Spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností:
Odborně zaměřená tematická
a komunitní setkávání v SVČ

Adaptační koordinátoři NPI ČR – aktuální informace

Adaptační koordinátoři do škol – aktuální informace

Vzhledem k potřebě masivní podpory v oblasti začleňování dětí/žáků cizinců, nahradil  NPI ČR pro období do konce roku 2022 službu adaptačních koordinátorů širokou metodickou podporou a konzultační nabídkou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře dětí/žáků cizinců, především ukrajinských žáků, kteří přišli do vzdělávání v ČR z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny.

Podpora je bezplatná.

V každém kraji je při krajském pracovišti NPI ČR k dispozici tzv. supervizní adaptační koordinátor, odborník z praxe s dlouholetou zkušeností v oblasti začleňování dětí/žáků cizinců, který je připraven poskytnout podporu ve všech oblastech dotazů škol i ostatních partnerů.

Seznam kontaktů na jednotlivé kraje naleznete zde, nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Je možné též využít bezplatných konzultačních hodin, které je možno si předem zarezervovat. Nabídku nejdete zde.

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.

Finanční prostředky na práci adaptačního koordinátora přímo ve škole je možno získat ze státního rozpočtu.  Na tuto službu navazují opatření MŠMT, která zahrnují možnost financování adaptačního koordinátora ve škole z prostředků státního rozpočtu. Podmínky a pravidla jsou popsána v dokumentu MŠMT  – POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ NÁRŮSTU POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ CIZINCŮ V MŠ A ZŠ

Nabídka nového webináře NPI ČR: Práce s výukovými materiály pro žáky s OMJ

NPI ČR připravil nový webinář ve spolupráci s lektorkou Jitkou Kendíkovou na téma: Práce s výukovými materiály pro žáky s OMJ.

Webinář se věnuje základním principům přípravy a úpravy materiálů pro vzdělávání žáků, kteří zcela neovládají vzdělávací jazyk, žáků cizinců či žáků s odlišným mateřským jazykem. Po svém příchodu do školy jsou tito žáci postupně začleňováni do běžné výuky, kde je potřeba jim některé materiály upravovat tak, aby se mohli vzdělávání účastnit spolu s ostatními žáky. Webinář přináší orientaci v obecných principech i ukázky, jak při přípravě materiálů postupovat.

Termín konání: 23. května 2022 od 15.00 do 16.30 hodin v prostředí MS Teams, ON-LINE.

Lektorka: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, autorka odborných publikací na téma inkluze a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (publikační činnost lektorky: zde)

Webinář je ZDARMA.

Webinář se bude věnovat těmto okruhům:

·         Přehled publikací, zejména učebnic a pracovních listů, určených pro práci s žáky OMJ, přehled zdrojů inspirace v internetovém prostředí.

·         Zásady práce se žáky s OMJ ve výuce, principy vytváření pracovních materiálů pro žáky s OMJ – východisko – konkrétní situace, znalosti a schopnosti žáka; struktura tématu; volba formy (věk žáka, předmět), klíčová slova a pojmy, práce se slovní zásobou, vizuální fixace – obrázky a piktogramy; zjednodušování; slovníček pojmů.

·         Konkrétní příklady a rozbor materiálů z praxe – ukázka pracovního listu pro žáky třídy a jeho uzpůsobené verze pro žáky s OMJ.

·         Na závěr bude ponechán prostor pro otázky a diskuzi účastníků.

Program a detailní informace naleznete ZDE.

Přihlásit se je možné ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Aktualita MŠMT – Šablony OP JAK se blíží!

Upozorňujeme na to, že se blíží vyhlášení šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – MŠMT uvádí konec května, přinášíme odkaz na podrobnější informace.

Několik šablon bude vhodných pro čerpání za účelem práce s dětmi/žáky cizinci.

 

Podpora žadatelům a příjemcům ze strany Řídicího orgánu

Stejně jako v OP VVV bude fungovat konzultační linka pro šablony OP JAK na mailové adrese dotazyZP@msmt.cz a telefonické lince 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin).

Dovolujeme si upozornit, aby se školy obracely na konzultační linku ohledně šablon OP JAK až po vyhlášení výzvy, popř. vyhlášení avíza výzvy. Pracovníci konzultační linky mohou podávat informace až v jejich finálním znění, tj. po vyhlášení výzvy.

Jaké šablony zamýšlí Řídicí orgán nabídnout pro jednotlivé typy škol a školských zařízení?

Šablony OP JAK se blíží!

Kulatý stůl META o.p.s.: Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky

Sdílíme pozvánku META, o. p. s. ve spolupráci s MŠMT ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání je zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny.

V rámci panelové diskuze vystoupí PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM v úterý 31. 5. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Přihlásit se je možno zde: https://meta-ops.eu/novinky/kulaty-stul-novy-system-jazykove-pripravy-deti-a-zaku-s-omj-zkusenosti-a-vyhlidky/

 

 

 

MŠMT vydává „Pokyn ke konání zvláštního zápisu v MŠ a ZŠ“

Upozorňujeme na pokyn, který vydává dne 6.5. 2022 MŠMT a který vysvětluje konání zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ. Pokyn obsahuje i překlady informací do ukrajinštiny.

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Zvláštní zápis platí pro školy spádové (tedy kromě škol soukromých či církevních, lesních mateřských škol a škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona).

POSTUP PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO KONÁNÍ TZV. ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU

Vzor_1:_Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023  ( MŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Vzor_2:_Oznámení o konání zvláštního zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 (ZŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Vzor_3_Informace o výsledcích zápisu (MŠ, ZŠ, CZ/UA, dvojjazyčná verze)

Všechny důležité materiály zveřejňuje primárně MŠMT na stránce https://www.edu.cz/ukrajina

Vzory pro záznam aktivit v adaptačních skupinách – zveřejněno MŠMT

Sdílíme informaci, že MŠMT zveřejnilo vzory pro záznam aktivit v adaptačních skupinách – jakousi „třídnici“, k nalezení v odkazu:

https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022

 

Ukázky slovního hodnocení

Publikujeme pro inspiraci ukázky příkladů slovního hodnocení, které byly poskytnuty Základní školou J. Gutha-Jarkovského v Praze 1 (prošly též kontrolou ČSI v roce 2022).

Žák v dvojjazyčném programu – slovní hodnocení po celou dobu školní docházky:

Český jazyk 6. třída

Karle,

V průběhu celého pololetí ses aktivně zapojoval do výuky, jak ve škole, tak při distančním vzdělávání. V tomto období jsi získal mnoho znalostí o světových jazycích, spisovné a nespisovné češtině a jazykovědných disciplínách. Zopakoval sis učivo o tvarosloví, prohloubil sis poznatky o podstatných jménech. Seznámil ses s některými krátkými slohovými útvary. V literatuře umíš odlišit lyrický a epický text. Rozeznáš jednotlivé žánry lidové slovesnosti, bajku i báji. Pracuješ pilně a se zájmem. V písemných projevech občas chybuješ. Umíš se však nad chybami zamyslet a opravit je. Na otázky učitele reaguješ pohotově. Při skupinové práci býváš vůdčí osobností. Vážím si toho, že dovedeš pomoci spolužákům, kteří to potřebují.

 

Přírodověda 5. třída

V přírodovědě sis zopakoval a prohloubil znalosti ze světa živočichů. Získal jsi další poznatky o organismu člověka. Dokážeš vysvětlit, co mají za úkol buňky, orgány a orgánové soustavy lidského těla a víš, jak je chránit. Poznal jsi, jak důležitý je zdravý životní styl, správné složení potravin, pohyb. Zkusil sis, jak se poskytuje první pomoc. Pracoval jsi rychle, svědomitě a se zájmem ve škole i během distanční výuky, při které jsi prokázal velkou samostatnost. Pilně jsi plnil i dobrovolné úkoly.

 

Matematika 4. třída

V matematice ses v tomto pololetí velice dobře naučil písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem, zvládáš bez větších problémů vyřešit praktické úlohy se zlomky jak v českém, tak v italském jazyce. Pokud se dopustíš numerické chyby, je to většinou z nepozornosti. Větší obtíže ti však dělají geometrické úlohy. Konstrukce bývají nepřesné, proto se ti nepodařilo lépe osvojit některé vlastnosti rovnoběžníků. V hodinách býváš někdy nepozorný, ale pokud tě učivo zaujme, jsi aktivní, snaživý a dokážeš vymyslet mnoho zajímavých řešení. Kladně hodnotím také tvoji domácí přípravu.

 

Žákyně se SVP – 5. třída – slovní hodnocení Aj; od 6. třídy dvojjazyčný program – slovní hodnocení všechny předměty

Anglický jazyk – 5. třída

V anglickém jazyce prokazuješ dobré znalosti v oblasti slovní zásoby. Velmi pěkně rozumíš základním výrazům a frázím. Umíš je používat ve správných situacích. Postupně se seznamuješ se základy anglické gramatiky. Velmi by ti pomohlo, kdybys procvičovala výslovnost hlasitým čtením jednoduchých textů. Přitom můžeš trémovat i porozumění.

 

Fyzika – 6. třída

V hodinách fyziky jsi aktivní, vyjadřuješ se poměrně výstižně a pracuješ samostatně. Tvá pozornost ale někdy kolísá. Složitější úlohy řešíš s pomocí učitele. Tvé znalosti, které jsi prokázala v písemných testech, jsou lehce nadprůměrné, ovšem se vzestupnou tendencí. Domácí úkoly vypracováváš pečlivě. Je ve tvých možnostech dosahovat lepších výsledků.

 

Zeměpis – 7. třída

Při výuce zeměpisu jsi pozorná, aktivní a snaživá. Nenecháváš se rozptylovat svými spolužáky a je vidět, že ti záleží na dobrých výsledcích. Velké problémy ti stále dělá orientace na mapě a česká terminologie. Zkus si ještě více prohloubit znalosti fyzické geografie Severní Ameriky, soustřeď se především na vodstvo. Bez větších obtíží umíš charakterizovat specifika USA a dovedeš popsat tamní obyvatelstvo a hospodářství. Více úsilí věnuj domácí přípravě.

 

Žák s vývojovou dysfázií pocházející z rodiny, kde český jazyk není mateřština

Český jazyk – 3. třída

Marco,

V průběhu 1. pololetí se velmi zlepšil v oblasti komunikace s učitelem, paní asistentkou i spolužáky. Rozšířil sis slovní zásobu a daří se ti lépe vyjadřovat vlastní myšlenky. Čteš pomalu, ale téměř bez chyb. Hůře se orientuješ v textu. S obtížemi vyjadřuješ obsah přečteného textu. Osvojil sis základní pravopisné pojmy – psaní i/y v tvrdých a měkkých slabikách. Orientuješ se v používání párových souhlásek a umíš své řešení zdůvodnit. Naučil ses pravidla pro psaní vyjmenovaných slov po b a l. Dokážeš vytvořit některá slova příbuzná. Nezapomeň, že je důležité vše procvičovat a opakovat. Pomůže ti domácí příprava. Tvá píle je vidět a přináší ovoce.

 

Matematika – 5. třída

V tomto pololetí jsi zvládl porovnávání čísel v oboru 0 – 1 000¨000, matematické operace sčítání a odčítání, násobení a dělení. Potíže ti nadále činí matematická terminologie, rychlost a někdy i správnost výpočtů. Osvojil sis převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Drobné chyby stále děláš v příkladech se závorkami. Zvládl jsi také zaokrouhlování čísel v řádech desítek a seznámil ses se systémem římských číslic. Potíže ti stále dělají slovní úlohy. Při jejich řešení potřebuješ dopomoc paní asistentky, zejména v oblasti porozumění zadání. Dařilo se ti v geometrii, kde sis osvojil mnohé znalosti o úsečkách a přímkách i geometrických útvarech. Pomáhá ti důsledná domácí příprava. Věřím, že právě ta ti postupně usnadní samostatnou práci ve škole.

 

Přírodopis 6. třída

Některá probíraná témata jsou ti bližší, jiná méně. Z toho se pak odvíjí i tvá snaha a aktivita při výuce. Například zájem o učivo o virech jsi podpořil pěkně připraveným a odprezentovaných referátem. Řada chyb pochází z toho, že jsi nepochopil zadání otázky. Neboj se oslovit učitele či asistenta, rádi ti pomůžeme. Jsi si vědom své jazykové bariéry, ale vše se snažíš podpořit poctivou domácí přípravou. Domácí úkoly plní na sto procent. Pokud budeš i nadále stejně svědomitý a překonáš jazykovou bariéru, budou tvé výsledky výborné, protože schopnosti na to určitě máš.

Další informace: odborný článek Mgr. Alice Kourkzi Hodnocení žáků -cizinců

Sdílíme – webinář Osvědčené evropské přístupy ke kariérovému poradenství pro uprchlíky

Zveme Vás na webinář vedený zahraničními lektorkami na téma Osvědčené evropské přístupy ke kariérovému poradenství pro uprchlíky.

Kdy: 28. dubna od 14:00 online MS Teams

Registrujte přes tento formulář.

Cena: zdarma

Na semináři vystoupí:

Asa Sundelin (Senior Lecturer, Stockholm University, Švédsko)

Anne Chant (Canterbury Christ Church University, Velká Británie)

Zahraniční lektorky, které mají zkušenosti se vzděláváním kariérových poradců, nasdílí zkušenosti z evropských projektů Erasmus a pohled na kompetence, které jsou potřebné pro práci kariérového poradce s touto cílovou skupinou.

Webinář proběhne v anglickém jazyce se simultánním překladem do českého jazyka.

 

Sdílíme – obrázkové karty pro výuku českého jazyka pro cizince

https://www.ucitel21.cz/nase-vase-nova-slova

Vaše naše nová slova | Učitel21

Bára Valecká žije v pražských Kolovratech, vystudovala VŠUP, věnuje se loutkové animaci, maluje a kreslí. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Cesty domů.

www.ucitel21.cz

Rozhovor s krajskou koordinátorkou NPI ČR pro oblast cizinců z Olomouce Irenou Balaban Cakirpaloglu

Vyšel rozhovor, který udělala Pedagogická fakulta olomoucké univerzity s naší koordinátorkou podpory pedagogických pracovníků v Olomouci Irenou Balaban Cakirpaloglu.

K začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem | Rozhovor s Irenou Balaban Cakirpaloglu

Téma adaptace ukrajinských žáků do českých škol je velice aktuální a se snadnějším začleňováním ukrajinských dětí pomáhá také Národní pedagogický institut ČR. Přinášíme vám rozhovor s Irenou Balaban Cakirpaloglu, která zastává funkci krajské koordinátorky podpory pedagogickým pracovníkům v rámci olomouckého pracoviště NPI ČR a také působí na Pedagogické fakultě UP.

www.ucitel21.cz

Natáčíme videa – Lekce češtiny jako druhého jazyka pro vyučující :)

Včera jsem pro vás připravovali v NPI ČR s kolegy z Brna, Radimem Ošmerou a Evou Zavadilovou, a ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako druhého jazyka, nová krátká informační a inspirační videa, kde jednoduše ukážeme, jak se dá postupovat při výuce češtiny jako druhého jazyka od samých začátků, videa obsahují praktické návody, typy a doporučení, takže je můžete jednoduše celá použít pro postavení jednotlivých lekcí.

Moc se na výsledek těšíme a doufáme, že Vám jej zde nabídneme v půlce května:)

 

On line setkání pro doučující češtiny 3. 5. 2022

Doučujete češtinu jako cizí jazyk?
Pracujete s ukrajinskými žáky?
Kdy: 3. 5. 2022, úterý, 18.30 – 19.30 hod.
Pak jsme právě pro vás připravil NPI ČR, projektu Apiv B,  online setkání pro doučující češtiny pod vedením Mgr. Dany Vicherkové, Ph.D., která vyučuje češtinu jako druhý jazyk na Ostravské univerzitě.
Během setkání budou představeny základní zásady učení češtiny, důležité materiály pro výuku, praktické příklady a bude i prostor pro dotazy účastníků.
Pro účast je nutná registrace zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
Odkaz pro vstup do online místnosti bude zaslán přihlášeným účastníkům.
Účast je zdarma. 

Video – spolupráce žáků SŠ a ZŠ Gutha Jarkovského v Praze

Rádi představujeme nové video, které natočil NPI ČR o vzájemné podpoře žáků gymnázia pro spolužáky základní školy. Studenti Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, připravili pro spolužáky ze základní školy informační pásmo o aktuální situaci na Ukrajině. Celá iniciativa vzešla od samotných Studentů pod záštitou paní učitelky Mgr. Terezy Gazárkové.

Webinář II – zveme Vás – Pojďme si promluvit o …  „Spolu učící“ se skupina na podporu pedagogických i nepedagogických kolegů pracujících s žáky s OMJ

Rádi bychom Vás pozvali za NPI ČR na on line setkání s lektorkou Petrou Dočkalovou, terénní učitelkou, v rámci série nezávislých webinářů s názvem Pojďme si promluvit o …  „Spolu učící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů (ale i ostatních) pracujících s žáky s OMJ, která poskytne prostor pro hledání způsobů práce a podpory dětí/žáků cizinců.

Nabízíme společnou cestu napříč tématy a společné hledání řešení, sdílení zkušeností v reálném čase a s kolegy, kteří řeší podobné situace a kladou si podobné otázky.

Jedná se o 5 nezávislých interaktivních setkání v online prostoru v roce 2022, která volně navazují na webináře realizované v roce 2021 – záznamy naleznete zde. Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť.

Zasíláme pozvánku na druhé setkání: Pojďme mluvit o EMOCÍCH a KOGNICI v souvislosti s dětmi a žáky s OMJ

Termín konání: 25. dubna 2022, 17.00 – 18.30 hod.

Místo konání: online

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová (více o lektorce – zde)

Link pro přihlášení –  zde (klikněte prosím na dlaždici Přihlásit).

Účast: bezplatná

 • Obsah:
 • Emoce a kognice z pohledu podpory pedagogů, asistentů a vychovatelů spolupracujících s dětmi a žáky s OMJ.
 • Jak ovlivňují emoce nás, proces a výsledky při vlastním učení se?
 • Co způsobuje strach v při spolupráci s dětmi a žáky s OMJ?
 • Jakým konkrétním způsobem ovlivňují emoce proces učení? Jak je to v různých kulturách? Strach, radost, smutek, vztek, překvapení a odpor v souvislosti s učením.

Odkazy pro přihlášení na další setkání:

Těšíme se na milá setkání v online prostoru.

 

Vyhlášeny výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 letAdaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Více informací viz níže.

Více informací – zde.

Webinář – Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince – Kateřina Young

Kolegové z projektu SYPO natočili rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze.

V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.

 

Velmi zajímavě představila přístup SIOP, který je používán ve Spojených státech amerických při začleňování žáků cizinců. Některé jeho metody a přístupy jsou plně použitelné u pro český kontext. doporučujeme ke zhlédnutí:)

Další zdroje What is the SIOP® Model? Savvas Learning Company – https://www.youtube.com/watch?v=3lEQc… 8 Components of SIOP – https://youtu.be/mdTpGF1LxJs

 

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

Sdílíme odborný článek kolegy Václava Bendla k tématu podpory ukrajinských žáků v hodinách matematiky.

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

 

Nabídka ZUŠ – materiály

Věděli jste, že existuje i překlad informací o Základním uměleckém vzdělávání pro rodiče nově příchozích ukrajinských žáků?  – zde.

Můžete jej svým novým žákům a rodičům nabídnout:) Je to vítaná forma podpory integrace i trávení volného času i osobního rozvoje.

Další užitečné informace z oblasti ZUŠ naleznete na stránkách Umělecké rady základních uměleckých škol celé České republiky.

Webinář NPI ČR: Migrace a kariérové poradenství – zdroje a metody pro kariérové poradce (euroguidance.cz)

Zveme vás na webinář: Migrace a kariérové poradenství – zdroje a metody pro kariérové poradce (euroguidance.cz) – program a další info naleznete v prokliku.

Aktuální situace s válkou na Ukrajině přináší nové výzvy také pro kariérové poradce. Jaké metodické zdroje a zkušenosti můžeme využít při práci s uprchlíky z Ukrajiny? Jakými osvědčenými přístupy z Česka i Evropy se můžeme inspirovat?

Přihlaste se na webinář, na kterém kariéroví poradci a další odborníci budou sdílet své zkušenosti s kariérovým poradenstvím s migranty.

Kdy: 30. března, od 15. do 17. hodin

Kde: online na platformě MS Teams

Přihlašování na webinář probíhá skrze registrační formulář. Link k přihlášení vám bude zaslán den před konáním webináře.

Na webináři představíme:

 • zajímavé zdroje a odkazy na materiály pro práci s migranty a multikulturní poradenství
 • metodické materiály
 • inspirativní přístupy z Česka i zahraničí

Webinář – Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců, diskuze a novinky: Lex Ukrajina II

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý Webinář – Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců, diskuze a novinky: Lex Ukrajina II, který připravil Národní pedagogický institut České republiky za podpory MŠMT v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávající žáky cizince.

Bude se konat 5. dubna 2022 od 16.00 do 17.30 hodin v prostředí MS Teams.

Obsahem vzdělávacího programu bude zejména téma: jak postupovat v procesu přijímání a začleňování žáků cizinců do základní školy. Účastníci webináře budou seznámeni s nejdůležitějšími částmi informačního materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a LEX Ukrajina. Lektorka bude sdílet inspirativní příklady ze své aktuální praxe a v závěru kurzu bude prostor pro diskuzi a dotazy účastníků.

Lektorkou je odborná spolupracovnice NPI ČR PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze.

Na otázky účastníků bude odpovídat též Mgr. Bc. Martina Běťáková, vedoucí Oddělení podpory škol MŠMT.

Webinář bude realizován ON-LINE v MS Teams a je ZDARMA.

Program a detailní informace naleznete ZDE.

Přihlásit se je možné ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Sdílíme pozvánku: Konference organizace META o.p.s: Česky levou zadní? Podpora vícejazyčných žáků a žákyň při studiu

Konference organizace META o.p.s: Česky levou zadní? Podpora vícejazyčných žáků a žákyň při studiu

Sdílíme pozvánku na závěrečnou konferenci projektu Don’t give up!, která se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022 v Praze v Sále architektů na Staroměstské radnici.

META o.p.s. připravuje nově příchozí mladé lidi s migrační zkušeností na studium střední školy v ČR. Cílem konference je sdílet zkušenosti s jazykovou přípravou v rámci ročního přípravného kurzu před vstupem na SŠ, sociálním a kariérovým poradenstvím i  podporou žáků v průběhu studia středních škol. Na konferenci bude představena rovněž novou metodika podpory žáků s OMJ pro pedagogy středních škol.

Více se dozvíte zde.

Konference bude streamovaná a bude tedy možno sledovat i online.

Pozvánka na odborný panel KA 4 „Výuka českého jazyka jako druhého jazyka“ projektu APIV A

Ve čtvrtek 7. dubna se uskuteční online odborný panel projektu APIV A, na kterém bude představen jazykový test pro ověřování češtiny jako druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem.

————–

Odborný panel se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 9:30 do 15:30 prostřednictvím aplikace ZOOM.

Zveme pedagogické pracovníky a další zájemce na 45. odborný panel projektu APIV A – KA 4 „Výuka českého jazyka jako druhého jazyka“, na kterém bude představen nástroj – jazykový test pro ověřování češtiny jako druhého jazyka u žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v ZŠ, který byl připraven v projektu. Účastníci se seznámí s jeho cílem a konstrukcí, získají informace, jak s testy pro jednotlivé řečové dovednosti pracovat a jak přistupovat k hodnocení výsledků.

Rámcový program:

 • Nástroje vytvořené v projektu pro podporu výuky češtiny jako druhého jazyka.
 • Jazykový test z češtiny (cíle, určení, charakteristika testových úloh, formy podpory učitelů při používání testů).
 • Subtesty pro ověřování receptivních a produktivních dovedností, jejich zadávání a hodnocení výsledků.

Počet účastníků panelu je omezen, proto se neváhejte přihlásit co nejdříve – prostřednictvím e-mailu dana.alansari@npi.cz. Následně Vám bude zaslán odkaz na připojení k odbornému panelu.

Těšíme se na Vás!

Logolink OP VVV – s podporou EU a MŠMT

Pozvánka na webinář „Jazykový test z češtiny pro žáky s OMJ v ZŠ – pro zadavatele a hodnotitele“

Pozvánka na webinář „Jazykový test z češtiny pro žáky s OMJ v ZŠ – pro zadavatele a hodnotitele“, který se uskuteční online ve čtvrtek 31. března.

————–

Webinář se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 13:00 do 16:45 v ONLINE prostředí platformy ZOOM.

Zveme pedagogické pracovníky ZŠ, kteří se chtějí seznámit s tím, jak pracovat s jazykovým testem z češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Webinář bude rozdělen na tři části: V první části bude představen test jako celek a jeho struktura v elektronickém testovacím prostředí InspIS SET, druhá a třetí se část se bude věnovat zadávání a hodnocení testu řečových dovedností mluvení a psaní.

Lektorky: Mgr. Petra Foretová, Ph.D., PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D.

Program:

 1. Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem; struktura testu v elektronickém testovacím prostředí InspIS SET
 2. Mluvení ZŠ1 a ZŠ2 – rozhovor se žákem:
 3. Příprava učitele na rozhovor se žákem
 4. Realizace rozhovoru se žákem
 5. Vyhodnocení mluveného projevu žáka
 6. Psaní ZŠ1 a ZŠ2
 7. Příprava učitele na zadávání psaní žákovi
 8. Realizace psaní
 9. Vyhodnocení psaného projevu žáka

Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu dana.alansari@npi.cz. Následně Vám bude zaslán odkaz na akci.

Těšíme se na Vás!

Logolink OP VVV – s podporou EU a MŠMT

Služba NPI ČR – adaptační koordinátor do školy – aktualizace

Adaptační koordinátor do školy

Aktuální informace: v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků do České republiky a jejich začleňování do českých škol NPI ČR zaznamenal enormní zájem o služby adaptačních koordinátorů. Nyní jsou alokované prostředky na tuto službu na rok 2022 vyčerpány. Od ledna do března bylo podpořeno 433 adaptačních koordinátorů ve školách v celé České republice.  Na tuto službu budou navazovat opatření, která v současnosti připravuje MŠMT a v krátké době budou zveřejněna (po 31. 3. 2022) na stránkách https://www.edu.cz/ukrajina/ .

V tuto chvíli NPI ČR nepřijímá žádosti o přidělení adaptačního koordinátora do školy.

Leták pro rodiče – informace o postupu jak zapisovat děti do škol – cz,uk

MŠMT zveřejnilo nové letáky pro rodiče, kteří právě přijeli do České republiky.  Leták obsahuje informace, jak  přihlásit děti do škol.

Příručka rodiče (Lex_ukrajina) cz

Příručka rodiče (Lex ukrajina) uk

Sdílíme – materiál z PAQ Research o současných trendech spojených s příchodem ukrajinských uprchlíků do ČR

Organizace PAQ Research, České priority a nezávislí autoři připravili studii k aktuálním výzvám spojeným s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny s názvem Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+. Studie podrobně mapuje oblast bydlení, trhu práce a vzdělávání, ve kterých doporučuje konkrétní opatření. Dále přináší přehled klíčových aspektů v oblasti dlouhodobé a úspěšné integrace, adekvátního řízení a governance v krizové situaci a právních otázek spojených se statusem uprchlíka. Obsah studie a jednotlivá doporučení vychází z rešerše zahraničních zkušeností, analýz dostupných dat a více než 30 expertních rozhovorů.

Více zde.

 

Sdílíme – AUCČJ – seznam učitelů češtiny jako druhého jazyka

V souvislosti s aktuální bezprecedentní situací Asociaci učitelů češtiny jako druhého jazyka se podařilo ve spolupráci se svými členy, lektory, vytvořit přehled těch, kteří jsou ochotni nabídnout ukrajinským občanům bezplatnou výuku českého jazyka a výrazně tak napomoci jejich integraci do české společnosti. Databáze je průběžně aktualizována a doplňována.

Seznam naleznete zde.

Sdílíme – nabídku nadační finanční podpory pro rodiny z Ukrajiny

V reakci na situaci s ukrajinskými občany, kteří v ČR hledají bezpečí pro sebe a své děti, nabízí Nadace Terezy Maxové dětem pomoc ukrajinským rodinám/maminkám v oblasti vzdělávání.

Nabízí možnost zažádat o finanční podporu v rámci CTP fondu (CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem – NTMd (nadaceterezymaxove.cz)). Z fondu lze podpořit žádosti na úhradu např. školného/školkovného, družiny, zájmových kroužků a aktivit, doučování, psychoterapie, dětských táborů, účast na školou organizovaných akcích, nákup školních pomůcek a učebnic…
Doposud bylo podmínkou možnosti podání žádosti do fondu pobírání přídavku na dítě. Po dohodě s dárcem a partnerem projektu tato podmínka odpadá pro ukrajinské děti.

Žádosti mohou za rodiče podat i doprovázející organizace v regionech.
Formuláře grantových žádostí jsou k dispozici na tomto odkazu – Grantové řízení – NTMd (nadaceterezymaxove.cz).
Kontakt:
Petra Visscher
Nadace Terezy Maxové dětem
Lazarská Business Centre
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
gsm: +420 734 180 517
E: petra.visscher@terezamaxovadetem.cz
http: www.terezamaxovadetem.cz

Sdílíme – video materiál pro učitele – Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Dovolujeme si sdílet zdařilý inspirativní materiál organizace Centrum integrace cizinců, o.p.s, jedná se o krátké video návody pro začátky výuky češtiny jako cizího jazyka, které vznikly pro realizaci rodinných kurzů češtiny, které CIC realizuje (všechny odkazy vedou na stránky této organizace):

RODINNÝ KURZ – materiály a videosemináře pro učitele

Lex Ukrajina – materiály MŠMT zveřejněny

Dobrý den, dnes 21. 3. 2022 byly odeslány do datových schránek škol a zřizovatelů škol materiály, které MŠMT připravilo na podporu pedagogů a škol při začleňování dětí/žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému.

MŠMT je zveřejnilo na stránce: https://www.edu.cz/ukrajina/ (web obsahuje další relevantní informace k tématu)

Zde Vám nabízíme tyto materiály také ke stažení:

Sbírka zákonů – Lex Ukrajina (21.3.2022) 

Metodika k zákonu Lex Ukrajina

Dopis ministra školství Gazdíka

Popis ukrajinského vzdělávacího systému

Grafické zpracování – Popis ukrajinského vzdělávacího systému

MŠMT dále vydalo materiál, který se zabývá zřizováním adaptačních skupin, naleznete ho zde.

 

Pozvánka: Pojďme si promluvit o …  „Spolu učící“ se skupina na podporu všech kolegů pracujících s žáky s OMJ

Přemýšlíte občas jak se zachovat v náročné situaci s dětmi/žáky cizinci? Jestli postupujete správně? Nebo jak přistupovat k cizinci, který je ve škole krátce a teprve si nastavujete spolupráci?

Všichni občas hledají odpovědi na tyto otázky:)

Rádi bychom Vám proto i v roce 2022 nabídli možnost a prostor pro sdílení a zároveň učení se navzájem i pro hledání Vašich vlastních „dobrých řešení“. Pokračujeme v realizaci série webinářových setkání on line s lektorkou Petrou Dočkalovou, terénní učitelkou.

Připravili jsme seriál webinářů nazvaný Pojďme si promluvit o …  „Spolu učící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ, který poskytne prostor pro hledání způsobů práce a podpory s dětí/žáků cizinci. Nabízíme společnou cestu napříč tématy a společné hledání řešení, sdílení zkušeností v reálném čase a s kolegy, kteří řeší podobné situace a kladou si podobné otázky. Jedná se o 5 interaktivních setkání v online prostoru v roce 2022. Budou volně navazovat na webináře realizované v roce 2021.

Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť (je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme).

Zasíláme pozvánku na první z webinářů, Pojďme mluvit o SPOLUPRÁCI a POROVNÁVÁNÍ v souvislosti s dětmi a žáky s OMJ

Termín konání: 28. března 2022, 17.00 – 18.30 hod.

Místo konání: online

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová (více o lektorce – zde)

Účast: zdarma

 • Obsah:
 • téma: Spolupráce, porovnávání
 • Proč je výhodné přestat porovnávat v souvislosti s učením ? Možnosti využití vzájemného učení v souvislosti se spoluprací s dětmi a žáky s OMJ.
 • Jak podpořit spolupráci s dětmi, rodinami, přicházejícími z jiné země?
 • Zprostředkování zkušeností se spoluprací s dětmi, žáky a jejich rodinami s OMJ – příběhy z terénu.

Link pro přihlášení –  zde (klikněte prosím na dlaždici Přihlásit). Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť. Je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme.

Těšíme se v novém roce na setkání v online prostoru.

ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, metodická příručka

Jak na adaptaci dětí/žáků ve škole?

Co je první, druhý a třetí krok?

Jak a odkud začít učit češtinu jako druhý jazyk?

Ke stažení –  Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka 

(Pro plnou funkci odkazů si prosím příručku stáhněte na disk.)

Nabízíme Vám publikaci NPI ČR. Snažili jsme se jednoduše a přehledně zpracovat odpovědi na tyto otázky.

Příručka byla původně připravena hlavně pro kolegy, kteří poskytují podporu adaptačního koordinátora nově příchozím dětem/žákům ve školách, službě poskytované NPI ČR.

Informace jsou však zpracovány tak, že mohou být dobrým průvodcem i dalším aktérům adaptace dětí/žáků ve školách, obsahuje též jednoduchou kapitolu o tom, jak začít s výukou českého jazyka a základní zásady a východiska.

Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího dítěte/žáka na prostředí české školy . Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává. V dnešní době může být dobrým startovacím materiálem i pro dobrovolníky, kteří ve školách pomáhají.

Děkujeme za spolupráci všem krajským spolupracovníkům, kteří se podíleli na konečné verzi publikace připomínkami z praxe.

Neváhejte, podívejte se a dle potřeby využijte:)

 

Výzva na podporu aktivit integrace cizinců – 2022 – MŠMT

Přehled podpory pro děti/žáky cizince MŠ, ZŠ, SŠ

Přemýšlíte o možnostech, jak co nejvhodněji a v co největší míře podpořit děti či žáky cizince nebo s odlišným mateřským jazykem ve Vaší škole?

Připravili jsme pro Vás přehledně soupis možností a opatření, včetně podpůrných opatření, kterými je možno podporovat děti a žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem v jednotlivých druzích škol, mateřských, základních i středních.

Podpora dětí v mateřských školách

Podpora žáků v základních školách

Podpora žáků ve středních školách

 

 

 

Sdílíme – pracovní materiály pro výuku ukrajinských dětí

Sdílíme bezplatné pracovní materiály paní Mgr. Michaely Zormanové pro výuku Českého jazyka pro ukrajinské žáky. Soubor obsahuje základní lekce a k nim pracovní listy a on line procvičovací cvičení.

https://blogy.rvp.cz/cestinaproukrajinskedeti

O autorce:

Paní Mgr. Michaela Zormanová je doktorandkou programu Srovnávací slovanská lingvistika na Univerzitě Palackého se zkušenostmi s výukou jazyků, tak i s kreativním učením (působila v rámci projektu Kreativní partnerství do škol). Všechny zveřejněné materiály včetně ilustrací jsou jejím vlastním dílem.

 

 

Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z válkou zasažených oblastí – zpracovaný materiál

Kolegyně Alice Kourkzi připravila materiál, který jednoduše a srozumitelně zpracovává téma Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z válkou zasažených oblastí.

Jsme rádi, že Vám ho můžeme nabídnout:).

Sdílíme – materiály pro distanční vzdělávání ukrajinských dětí – Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny + nakladatelství Fraus

 

 • Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny připravilo a na svých stránkách zveřejnilo materiály (rozvrh, videa, učebnice) pro distanční vzdělávání ukrajinských dětí.

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

Всеукраїнський розклад. | Міністерство освіти і науки України

Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

mon.gov.ua

 

V odkaze jsou všechny podstatné informace jak se ke knihám dostat. Nakladatelství Fraus začíná pracovat i na učebnicích pro II. stupeň.

 

Webinář – Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců – zdarma

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na Webinář – Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců, který připravil Národní pedagogický institut České republiky v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávající žáky cizince.

Bude se konat 17. března 2022 od 15.00 do 16.30 hodin v prostředí MS Teams.

Obsahem vzdělávacího programu bude zejména téma: jak postupovat v procesu přijímání a začleňování žáků cizinců do základní školy. Účastníci webináře budou seznámeni s nejdůležitějšími částmi informačního materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR. Lektorka bude sdílet praktické příklady ze své aktuální praxe a v závěru kurzu bude prostor pro diskuzi a dotazy účastníků.

Lektorkou je odborná spolupracovnice NPI ČR PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze.

Webinář bude realizována ON-LINE v MS Teams a je ZDARMA.

Program a detailní informace naleznete ZDE.

Přihlásit se je možné ZDE.

Těšíme se na setkání v on line prostoru. 😊

Sdílíme nabídku ÚJOP UK – webinář: Dvě tváře češtiny – rodný nebo cizí jazyk?

Sdílíme nabídku kolegů z Metodického a odborného centra Ústavu jazykové a odborné přípravy (MOC ÚJOP UK)

On-line webinář: Dvě tváře češtiny – rodný nebo cizí jazyk?

10. 03. v 17:00 – 18:30.

Chystáte se pomáhat příchozím Ukrajincům s češtinou? Nevíte, jak na to? My ano a rádi vám pomůžeme.
Čeština pro cizince není totéž, jako ta čeština, kterou se učí ve školách naše děti.
On-line webinář, ZDARMA

Link pro registraci.

Nové letáky MŠMT pro Ukrajinské rodiče

MŠMT vytvořilo materiál, který obsahuje základní informace pro rodiče z Ukrajiny, kteří přichází do ČR a řeší zařazení svých dětí do vzdělávání. Leták rádi sdílíme.

česky docx

česky pdf

ukrajinsky docx

ukrajinsky pdf

 

Sdílíme – 6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině – APIV B

Sdílíme soubor doporučení a s nejrůznějšími metodickými odkazy a tipy pro práci s tématem války na Ukrajině, který sestavili naši kolegové v rámci realizace projektu APIV B.

Jsme rádi, že Vám jejich výstupy můžeme v této těžké době nabídnout:)

6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině | Zapojmevšechny.cz

O některých věcech se dá s dětmi mluvit lehce, v případě válečného konfliktu to tak jednoduché není. Věříme ale, že s našimi doporučeními můžete s dětmi mluvit o válce na Ukrajině upřímně a bez obav, ať už jste v roli rodiče nebo pedagoga.

zapojmevsechny.cz

 

Sdílíme – materiály pro výuku cizinců CIC,o.p.s

Kolegové z NNO Centrum pro integraci cizinců složili své materiály do balíčku, sdílíme pro použití:

 

Materiály na výuku češtiny pro děti z Ukrajiny

Materiály na výuku češtiny pro děti z Ukrajiny Publikováno dne 28. únor 2022.. Balíček materiálů pro všechny pedagogy, lektory a dobrovolníky, kteří se věnují výuce češtiny pro děti zasažené konfliktem na Ukrajině.

www.cicops.cz

NPI ČR – nový web na podporu pedagogů – začleňování dětí a žáků z Ukrajiny – vše na jednom místě

NPI ČR spustilo webovou stránku zaměřenou přímo na téma podpory v souvislosti s ukrajinskou krizí. Kolegové zde sbírají informace a vytváří obsah, který se váže přímo na téma Ukrajiny.  Vzhledem k tomu, že se témata integrace obecně a současná situace prolínají, budeme Vás na největší špeky upozorňovat i na této webové stránce:)

Krize na Ukrajině – podpora škol

Bezplatné obrázkové karty pro základní komunikaci – sdílíme informaci nakladatelství NOVÁ ŠKOLA

Sdílíme informaci o nabídce bezplatného využití nabídky nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,  kde se rozhodli vytvořit obrázkové karty pro základní komunikaci volně dostupné jako MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice).
Aktuální verzi této MIUč+ zdarma najdete zde.
V tuto chvíli obsahuje první karty slovní zásoby z tématu škola, na jejím rozšiřování se pracuje a další karty budou na tomto odkazu průběžně zpřístupňovat. Jednotlivé pojmy jsou doplněny audionahrávkami výslovnosti v ukrajinštině a češtině. MIUč+ jsou určeny pro spuštění na počítačích nebo tabletech.
Obrázkové karty je možné snadno stahovat či tisknout pomocí funkce „fotoaparátu“, více ve videu Jak tisknout stránky z MIUč+ na www.ucebnice-online.cz.
Materiál vzniká ve spolupráci dobrovolníků a Základní školy a mateřské školy Školská, Karviná.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Nový podcast NPI ČR – Jak hovořit s dětmi o válce

Nový podcast NPI ČR – Jak hovořit s dětmi o válce

Gabriela Dymešová působí na katedře psychologie pedagogické fakulty UK, je členkou České asociace pro psychoterapii a působí v Rafael institutu. Jak mají učitelé, vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci komunikovat s dětmi o současném dění na Ukrajině? Hlavně otevřeně, autenticky a dobře dětem naslouchat.

Poslechnout si rozhovor můžete zde.

Metodika MŠMT pro školy k podpoře ukrajinských žáků – zveřejněna

MŠMT vydalo soubor metodických otázek a opovědí, jedná se o komplexní materiál, který řeší všechny základní otázky a postupe, které se váží k řešení situaci ukrajinských dětí a žáků po příchodu do ČR.

Prosím prostudujte si materiál, NPI ČR je Vám k dispozici k dalším konzultacím.

FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině

Ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů – pro MŠ

Pro zjednodušení hledání jsme vám připravili přímo do souboru soupis české a ukrajinské verze pro MŠ (či PDF).

Ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů – pro ZŠ

Pro zjednodušení hledání jsme vám připravili přímo do souboru soupis české a ukrajinské verze pro ZŠ (či pdf).

Pokud nenajdete potřebný dokument na našich stránkách, prosím obraťte se na našeho krajského koordinátora s žádostí o zajištění bezplatného překladu.

Děkujeme všem kolegům ve školách za jejich práci. Halka Smolová Závorová, NPI ČR

Sdílíme nabídku Člověka v tísni – Krizové supervizní setkání pro učitele a asistenty

KRIZOVÉ SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO UČITELE A ASISTENTY (K SITUACI NA UKRAJINĚ) – proklik na web

Datum konání: 4.3.2022

Místo konání: online

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga, Komunikace ve škole

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 15:00 – 16:30

 

Sdílíme informace Linky bezpečí

Sdílíme informace, které pro veřejnost připravila Linka bezpečí.

https://spolek.linkabezpeci.cz/aktuality/obavy-z-valky-na-ukrajine-tipy-pro-deti-a-rodice/

 

Sdílíme pro inspiraci webinář – Takmile

Webinář Jak mluvit o válce (nejen) s dětmi, proběhl on line 28. 2. 2022.

Sdílíme informaci, že byl nabídnut organizací Takmile  záznamu z webináře s Táňou Mančíkovou a Michalem Knihou.

Zazní základní principy, jak mluvit s dětmi (i jinými) o tom, co se děje a jak reagovat na jejich prožívání.
Byly zodpovězeny dotazy účastníků

https://www.facebook.com/TakmileTaM/videos/2049334281903390

 

Odkaz na externí kurz o vícejazyčné výchově (zdarma)

Sdílíme nabídku na účast v čtyřdenním online kurzu zdarma, jehož téma je vícejazyčná výchova a jeho název je Do školy přichází cizinec.

Kurz je určen pro učitele a další pedagogické či sociální pracovníky. Vznikl v rámci nestátní neziskové organizace czentrum se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem a je sestaven speciálně pro učitele z českých a slovenských škol a školek. Jejich cílem je touto cestou podpořit práci s vícejazyčnými dětmi a pomoci kolegům v České a Slovenské republice v této pohnuté době svými znalostmi, zkušenostmi a kontakty.

Do kurzu mohou učitelé naskočit kdykoliv.

Na koncepci kurzu participují odborníci, kteří působí jak v České a Slovenské republice, tak v zahraničí. Součástí jsou výpovědi rodin, které děti vychovávají vícejazyčně.

Projekt Průvodce vícejazyčnou výchovou vzniká v rámci Česká škola bez hranic Rhein-Main a Slovenská škola Rhein-Main a těží z kooperace s odborníky napříč světem.
Náplň kurzu vychází z placené sekce mezinárodního projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou. Část této sekce je otevřena pro učitele až do 31.03.2022 zdarma.

Podrobnosti ke kurzu zDARma a registrace pod tímto odkazem.

Inspirace: Setkání k tématu Jak pracovat se školními třídami ve vztahu k současném válečném konfliktu?

Sdílíme další bezplatnou nabídku na setkání k tématu Jak pracovat se školními třídami ve vztahu k současném válečném konfliktu? A jak pracovat specificky se třídami, kde jsou děti z Ukrajiny, Ruska, Běloruska? Jak pomoci kolektivu dětí rozvíjet vzájemnou solidaritu, spolupráci a svou resilienci?

Mária Anyalaiová, krizová interventka, specialistka na pomoc dětem v krizi a dětská psychoterapeutka přinese základní vodítka a doporučení pro tyto situace, do kterých se aktuálně v kontaktu s kolektivy dětí dostáváme.

Seminář je ZDARMA.
Předpokládaný čas: středa 2. 3. 2022, 18-20:00 přednáška, následně diskuse na dané téma.
Připojit se k účasti můžete přes Zoom na odkazu: https://us02web.zoom.us/j/83865447762
Záznam bude možné zhlédnout zde: https://www.facebook.com/groups/249319929545940

Informace z oblasti podpory začleňování dětí/žáků z Ukrajiny

Vážení, v příštích dnech budou zveřejňovány důležité informace k podpoře dětí/žáků přicházejících z Ukrajiny primárně na webu https://www.edu.cz/. Web cizinci bude informačně provázán a informace budeme sdílet:)

Jsme tu pro vás. Nebojte se na nás obrátit, když si nebudete vědět s něčím rady.

Halka Smolová Závorová, NPI ČR, koordinátorka podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi žáky cizinci.

 

 

 

Info – Finanční dar pro školy – financování základní školní docházky a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou

Nadace manželů Kellnerových se s ministrem školství Petrem Gazdíkem dohodla na poskytnutí společného daru v objemu 100 milionů korun na program financování základní školní docházky a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou.

O peníze budou moci žádat jednotlivé základní školy v Česku.

Zdroj:  https://www.kellnerfoundation.cz/aktuality/

 

 

Sdílíme nabídku kolegů z organizace Locika k tématu Jak mluvit o válce s dětmi

Sdílíme shrnutí, které publikovala nezisková organizace Centra LOCIKA k tématu Jak hovořit s dětmi o válce a užitečné shrnutí reakce dětí a adolescentů na katastrofickou událost

a záznam webináře Jak mluvit s dětmi o válce (Locika, Skaut) zde

 

 

Info web pro občany Ukrajiny – možno doporučit ve škole rodičům

Sdílíme informaci kolegů z MV, linku je možno doporučit rodičům žáků škol.

Chod Infolinky zřízené pro ukrajinské občany nonstop.

Informační web pro občany Ukrajiny.

Telefon: +420 974 801 802

Email: ukrajina@mvcr.cz