Čerstvá výzva MŠMT – LETNÍ KEMPY 2021 – podání žádostí do 30. 4. 2021

Přinášíme čerstvou informaci o vyhlášení dotační výzvy MŠMT Letní kempy 2021. Z podmínek vyplývá, že by se finanční prostředky daly též využít na podporu žáků cizinců, jejich adaptaci a přípravu na organický a pohodový vstup do nového školního roku. Výzva má obecnější charakter na aktivity zaměřené na well -being všech žáků. Je možno tedy žádat o podporu různých skupin žáků. Tato výzva se zaměřuje na NNO a volnočasové organizace.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.
Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde:

Výzva Letní kempy 2021.pdf

 Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Komárek, tel.: 234 812 725, oldrich.komarek@msmt.cz
Ing. Tereza Vlčková, tel.: 234 812 727, tereza.vlckova@msmt.cz

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021