Čeština jako druhý jazyk – vzdělávání – Asociace učitelů češtiny jako druhého jazyka

Sdílíme nabídku asociace učitelů češtiny jako druhého jazyka, která pořádá každoroční vzdělávací cyklus v oblasti výuky Češtiny jako druhého jazyka.

CYKLUS SEMINÁŘŮ AUČCJ

AUCČJ nabízí vzdělávací aktivity pro učitele češtiny jako cizího jazyka.

1: Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců. Cyklus je akreditován MŠMT (odkaz zde).

2: Pokračovací cyklus školení pro učitele ČCJ volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě toho se zaměřuje na výslovnostní aktivity, výuku obtížných gramatických jevů, práci s problematickými studenty a na další specifické problémy. Cyklus je akreditován MŠMT (odkaz zde).

3: Cyklus školení pro pokročilé učitele ČCJ je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor pro osvojení vybraných lektorských dovedností jako je výuka výslovnosti na základě pohybu, procesní psaní, globální a detailní poslech, práce s autentickými materiály apod. Jedná se o první ročník, tedy bez akreditace (odkaz zde).

V případě dotazů s obracejte na e-mailovou adresu seminare@auccj.cz  nebo na telefonní číslo +420 732 778 816.

Kontaktními osobami jsou: Dana Havlíková, vedoucí metodička AUČCJ a Petra Žufníčková, organizátorka.