Čeština s Mínou a Týnou (pro MŠ)

Videa – 26 videí

Čeština jako druhý jazyk
S kočkou Mínou a myškou Týnou jde učení češtiny jako po másle. Děti se hravou formou naučí slovíčka a fráze nezbytné pro každodenní komunikaci a běžné situace. Ke každému dílu navíc najdete slovníčky v češtině i ukrajinštině, kde si děti slovíčka ještě lépe procvičí. Zábavný animovaný kurz češtiny má dvacet šest dílů a je určený pro malé začátečníky. Pořad vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.

1. díl – Mína a Týna si hrají na zvířata

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí s názvy některých zvířat, se slovesy být a jmenovat se a otázkami: „Kdo jsi?“ a „Jak se jmenuješ?“. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

2. díl – Mína a Týna si hrají na pošťáka

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se základními pozdravy, slovy jméno, dopis, adresa a jejich množným číslem. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

3. díl – Mína a Týna hrají karty

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovesem hrát a jeho časováním a číslovkami 1–4. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

4. díl – Mína a Týna telefonují

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s telefonováním, číslovkami 5 a 6 a tázacími zájmeny kdo, kde a jaké. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

5. díl – Mína a Týna si hrají na narozeniny

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s narozeninami, časováním slovesa mít a otázkou: „Kolik je ti let?“. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

6. díl – Mína a Týna skládají mapu Evropy

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou na téma Evropa a její země a otázkou „Kde jsi?“. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

7. díl – Mína a Týna si hrají na policisty

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s osobními údaji a otázkou: „Odkud pocházíš?“. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

8. díl Mína a Týna si hrají na prázdniny

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou na téma cestování, slovesy mluvit, slyšet a rozumět. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu jídlo a pití, slovním spojením mít rád a jeho záporem. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

10. díl – Mína a Týna si hrají na mámu a tátu

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu rodina a slovesy jíst a mít. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu vaření a se slovesy umět a potřebovat. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

12. díl – Mína a Týna si hrají na Vánoce

V tomto dílu animovaného kurzu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu Vánoce a slovesy tancovat, malovat a pomáhat. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

13. díl – Mína a Týna si hrají na nakupování

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu nakupování a slovesy nakupovat, brát a platit. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

14. díl – Mína a Týna hrají fotbal a tenis

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu volný čas a koníčky, slovním spojením rád/a a sloveso. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

15. díl – Mína a Týna si hrají na návštěvu

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu rodina, slovesem přijet a zájmeny můj a tvůj. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

16. díl – Mína a Týna cvičí

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu lidské tělo a sportování, slovesem cvičit a příslovci. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

17. díl – Mína a Týna si hrají na Velikonoce

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu Velikonoce, barvami a slovesy malovat a potřebovat. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

18. díl – Mína a Týna si hrají na doktora

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu návštěvy u lékaře, slovním spojením být nemocný a otázkou: „Je ti dobře?“ Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

19. díl – Mína a Týna si hrají na lenochoda

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s každodenními činnostmi, příslovci času a se slovesem vstávat. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

20. díl – Mína a Týna si hrají na jízdu lodí

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s dopravními prostředky, slovesem jet a slovním spojením být rozbitý. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

21. díl – Mína a Týna si hrají na návštěvu města

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s návštěvou města, slovesem mít v otázce a se žádostí prosím. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

22. díl – Mína a Týna jedou vlakem

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s jízdou vlakem, slovesy nastupovat a vystupovat a s tázacím zájmenem kde. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

23. díl – Mína a Týna si hrají na fotografa

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí s přídavnými jmény veselý, smutný a slovesy fotografovat a smát se. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu bydlení a způsobovými slovesy moct a chtít. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

25. díl – Mína a Týna si hrají na školu

V tomto dílu animovaného seriálu češtiny pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu škola a školní instrukce, se slovesy číst a psát a s vytvářením rozkazovacího způsobu. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.

26. díl – Mína a Týna jedou na výlet

V tomto dílu animovaného seriálu pro malé začátečníky se děti seznámí se slovní zásobou k tématu výlet, slovesy jít, jet a brát a s rozkazovacím způsobem. Rozvíjí znalosti z předešlých dílů.