ČÍNA

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Struktura čínského vzdělávacího systému

V Číně se vzdělávání dělí do tří kategorií: základní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Podle zákona musí každé dítě absolvovat devět let povinného vzdělávání od základní školy (šest let) po nižší střední školu (tři roky).

Základní vzdělávání

Základní vzdělávání v Číně zahrnuje předškolní vzdělávání (obvykle tři roky), základní vzdělávání (šest let, obvykle se začíná v šesti letech) a střední vzdělávání (šest let).

Střední vzdělávání má dvě cesty: akademické střední vzdělávání a specializované/odborné/technické střední vzdělávání. Akademické střední vzdělávání se skládá z nižších (tříletých) a vyšších středních škol (tříletých). Absolventi nižší střední školy, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání, skládají místně řízenou přijímací zkoušku, na jejímž základě mají možnost i) pokračovat v akademické vyšší střední škole, nebo ii) nastoupit na odbornou střední školu (nebo školu v tomto okamžiku opustit) a absolvovat dvou až čtyřleté vzdělávání. Absolventi vyšších středních škol, kteří chtějí jít na univerzity, musí složit národní přijímací zkoušku na vysoké školy (Gao Kao). Podle čínského ministerstva školství se v červnu 2015 této zkoušky zúčastnilo 9,42 milionu studentů.

Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání se dále dělí do dvou kategorií: 1) vysoké školy, které nabízejí čtyřleté nebo pětileté bakalářské studium k získání akademického titulu, a 2) vysoké školy, které nabízejí tříleté diplomové nebo certifikované kurzy jak akademických, tak odborných předmětů.  Postgraduální a doktorské programy jsou nabízeny pouze na univerzitách.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Pětibodová škála hodnocení

Známka Škála- % Popis CZ ekvivalent
A 90.00 – 100.00 优秀 (Výborný) 1
B 80.00 – 89.99 良好 (Dobrý) 2
C 70.00 – 79.99 中等 (Dostačující) 3
D 60.00 – 69.99 及格 (Prospěl) 4
F 0.00 – 59.99 不及格 (Neprospěl) 5
Pass 合格 (Prospěl) prospěl

Komplexní škála hodnocení

Známka Popis CZ ekvivalent
A+ 1
A 优秀 (Výborný) 1
A- 1
B+ 2
B 良好 (Dobrý) 2
B- 2
C+ 3
C 中等 (Dostačující) 3
C- 3
D+ 4
D 及格 (Prospěl) 4
D- 4
F 不及格 (Neprospěl) 5
Pass 合格 (Kvalifikoval se) prospěl

Zdroje:

https://www.chinaeducenter.com/en/cedu.php

https://educationdestinationasia.com/essential-guide/china/china-education-system

https://wenr.wes.org/2019/12/education-in-china-3

https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Leave-them-kids-alone-Parents-tire-of-China-s-world-beating-education-system

https://www.scholaro.com/db/countries/china/education-system

https://www.scholaro.com/db/Countries/china/Grading-System#1245

https://www.open.edu/openlearn/education-development/a-brief-introduction-the-chinese-education-system

https://asiasociety.org/china-learning-initiatives/chinas-education-system-oldest-world

https://www.china-scholar.com/about-chinese-education-system/

https://www.dragonsocial.net/blog/education-china/