Desatero zprostředkování češtiny dětem (nejen) z Ukrajiny  – jednoduché zásady

NPI ČR ve spolupráci s paní ředitelkou Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, PaedDr. Kamilou Podrápskou, Ph.D., pro Vás připravil jednoduchou pomůcku, deset zásad, jak podporovat děti s odlišným mateřským jazykem při osvojování češtiny. Dokument si můžete stáhnout zde a podělit se o něj třeba s kolegyněmi a kolegy v mateřské škole:), nebo si ho projít přímo na této stránce:)

Věříme, že plno zásad již znáte a požíváte a doufáme, že naše desatero bude přehledným shrnutím.

Desatero zprostředkování češtiny dětem (nejen) z Ukrajiny 

1. Začněte nejprve snadnými pokyny z denního režimu v mateřské škole, na které může dítě reagovat bez použití jazyka.

Dítě se učí další jazyk podobně jako mateřský. Nejprve dlouho poslouchá, pak reaguje beze slov na pokyn a postupně se rozmluví.

2. Podpořte proces učení vyšším počtem opakování jednoduchých slovních spojení nebo velmi krátkých vět.

Dítě se učí jazyk nápodobou a opakováním.

3. Dbejte na svou správnou výslovnost.

Zajistěte, aby vám děti vždy viděly na rty. I odezírání doprovázené gesty a mimikou pomáhá dítěti „slyšet“. Používejte názorné předměty a obrázky, jak je to jen možné. Co dítě slyší a vidí, to si lépe zapamatuje.

4. Podporujte přirozenou schopnost dítěte využívat mechanickou paměť.

Zařazujte hry a činnosti, díky nimž můžete její fungování rozvíjet. Například rýmy, jejich melodie a rytmus pomáhají rychlejšímu vštípení i vybavení. Osvědčuje se doslovné opakování slyšeného.

5. Vytvořte jazykové rituály, které popisují, co v mateřské škole děláte.

Důsledně je v nezměněné podobě využívejte. Pokud je podpoříte jednoznačnými a srozumitelnými emotikony a vysvětlujícími obrázky, zvýšíte radost dítěte z porozumění a jeho ochotu zapojit se do dění.

6. Seznamte děti se správnou výslovností jména nového dítěte.

Jméno nepočešťujte ani nekomolte. Pokud je složité, zkuste vytvořit pomůcku pro jeho lepší zapamatování.

7. Využijte chuť a zájem dětí novému dítěti pomáhat.

Dítě se dobře učí od vrstevníků, vnímá jazyk v jeho přirozené podobě a přirozených situacích. 

8. Pokud se nedaří navázat s dítětem komunikaci, nechte místo sebe mluvit maňáska.

Připravte si i další maňásky a umožněte dítěti, aby také mohlo mluvit jeho prostřednictvím.

9. Spolu s ostatními učiteli sjednoťte používaný slovník.

Vyhněte se užívání pro dítě na poslech složitých zdrobnělin a méně frekventovaných výrazů.

10. Spolupracujte s rodinou.

Předávejte pravidelně rodičům informace o dění v mateřské škole, využívejte příležitost pro navazování dobrých vztahů a podporu dítěte.