Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí

NPI ČR připravil doporučení deseti jednoduchých zásad, jak nastavovat komunikaci s rodiči dětí/žáků z odlišným mateřským jazykem (též cizinců). Snažili jsme se najít doporučení, která by byla podporou pro pedagogy setkávající se s rodiči z odlišných kultur a hledající způsoby, jak nejlépe nastavit korektní vztahy a atmosféru porozumění a důvěry ve vztahu rodič, žák, učitel.

Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí