Doplnění RVP ZV – čeština jako druhý jazyk

Upozorňujeme na úpravu RVP ZV, která je platná od 1. 9. 2023 a která upřesňuje možnost náhrady dalšího cizího jazyka u cizinců češtinou jako druhým jazykem, a to bez vypracování IVP (není nutná návštěva poradny, protože není podpůrné opatření). Nové znění bodu z RVP zní takto:

  • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk nebo vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání)“. V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – text zde

Platnost 1.9.2023.

Zveřejněno na webu MŠMT 14.6.2023: https://www.msmt.cz/file/60262/