E-mailová adresa pro sběr podnětů k realizaci nového systému jazykové přípravy

Sbíráme spolu s MŠMT Vaše připomínky a podněty k novému systému. Budeme rádi, když nám napíšete Vaše zkušenosti popř. návrhy na e-mailovou adresu, kterou jsme pro tyto účely speciálně zřídili  – podnetycizinci@npi.cz  (adresa neslouží pro dotazy a konzultace, v tomto případě se obracejte na krajské koordinátory podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci NPI).

Zajímá nás s čím se školy a pedagogové potýkají, abychom mohli lépe zacílit odbornou a jinou pomoc do terénu.

Děkujeme všem za spolupráci, vážíme si toho, jak školy doposud k realizaci systému přistupují a hledají řešení, která pomohou dětem/žákům cizincům k jednoduššímu zařazení do vzdělávání. Rádi bychom byli i nadále nápomocni v tomto procesu a doufáme, že zřízení této emailové adresy bude další možností jak školám a pedagogům naslouchat.

Za NPI  Halka Smolová Závorová, ústřední metodička DVPP v oblasti dětí/žáků cizinců, GSM: +420 770 124 750, E-mail: halka.smolova@npi.cz, www.npi.cz