Finanční podpora pro rodiny a děti z Ukrajiny – Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Víte, že Fond Nadace Terezy Maxové dětem, podporuje ukrajinské rodiny zasažené válečným konfliktem a jejich děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje?

Fond nabízí např. možnost úhrady nákupu školních potřeb a pomůcek, školného, účasti dětí na školních pobytových akcích nebo na vzdělávacích a jiných rozvojových aktivitách jako jsou třeba jazykové kurzy nebo školní kroužky, atd.

Podrobnosti o Fondu a jeho adresné podpoře naleznete zde – Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR – NTMd (nadaceterezymaxove.cz).