Hodnocení – jak na to

Základní úprava v legislativě:

Školský zákon (561/2004 Sb.)

 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: v ZŠ – §51 – 53, SŠ – §69 – základní pravidla
 • ZŠ – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady (odst. 2).
 • Pokud slovní hodnocení –  musí být součástí Školního řádu (slovní hodnocení musí být ve ŠŘ, školská rada schvaluje)

Vyhlášky 

Základní škola

 • Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem a cizinců se řídí v §14 – §1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Aktuální znění naleznete pod tímto odkazem.
  1. nedostatečná znalost vyučovacího jazyka se vždy považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka (§15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)
  2. hodnocení žáka probíhá i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (§15 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)

Střední škola

 • Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem a cizinců se řídí v  § 3 – § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Aktuální znění naleznete pod tímto odkazem.

Nabídka prezenčních webinářů s názvem: Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem I, II, aktuální nabídku naleznete pod tímto odkazem (celou nabídku na půl roku zveřejňujeme vždy koncem srpna a koncem ledna).

Metodiky MŠMT

Další užitečné odkazy

Záznam kulatého stolu: Hodnocení a klasifikace žáků s OMJ (20. 5. 2024)

V NPI ČR jsme se vrátili v panelové diskusi, která proběhla 20.5.2024, k tradičnímu a stále živému tématu hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem a cizinců.
Do diskuse přijali pozvání zástupci tří škol: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3. Tyto školy se dlouhodobě věnují podpoře žáků s OMJ.
Dotkli jsme se toho, jak se vyvinul pohled na hodnocení za poslední dva roky, kdy se téměř každá škola setkala s větším počtem žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách a třídách. Panelisté sdíleli svoje zkušenosti s řešením situací, které v jejich školách nastaly, individualizované přístupy k řešení složitějších případů i osvědčené postupu při nastavování způsobu hodnocení. Zároveň popsali přístup jejich školy k tomu, jak o hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem uvažují a jak ho provádějí.

Záznam naleznete zde: https://youtu.be/4DQToxN0rro

Záznam webináře: Hodnocení a klasifikace ukrajinských žáků na ZŠ (9. 1. 2023)

Webinář NPI ČR připravený ve spolupráci s MŠMT téma hodnocení ukrajinských žáků, kteří nastoupili do škol v souvislosti migrací do České republiky. MŠMT ČR aktualizovalo metodické doporučení pro oblast hodnocení těchto žáků.

Obsah webináře:

 1. 0:01:03 Představení metodiky (Hodnocení žáků v základních školách podle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/23) – Svatopluk Pohořelý, Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT, odkaz na představovanou metodiku https://www.edu.cz/methodology/metodi…
 2. 0:20:30 Hodnocení žáků cizinců v Základní škole J. Gutha-Jarkovského a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského, Jitka Kendíková, ředitelka školy.
 3. 0:40:39 Prostor pro dotazy, diskuze