Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Odkaz na stránky Národního pedagogického institutu České republiky pod obrázkem jeho loga

Inspiromat

Inspirace: ONLINE DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI CIZINCŮ

Centrum demokratického vzdělávání  nabízí a realizuje doučování pro děti cizinců.  Od 12. 10. se přesunulo do virtuálního prostoru, kde se děti mohou nadále setkávat s lektory CDV.

Je poskytováno doučování češtiny, matematiky a angličtiny pro žáky a studenty z Prahy. Doučování probíhá individuálně či v malé skupině účastníků.
Doučování se koná virtuálně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách prostřednictvím Skypu.
Doučování je v této nové formě otevřeno úplně novým zájemcům!
Pro domluvení informační schůzky se můžete obrátit na sarka@demokratickeho-vzdelavani.cz

Inspirace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace. 

Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. Manuál je určen především pracovníkům na místní a krajské úrovni, typově takovým, kteří s integrací nemají zkušenosti a téma je pro ně naprosto nové. Najde své využití v krajích, městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přináší konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/manual_simi_1602666387.pdf

Inspirace: Bezplatné jazykové kurzy pro žáky SŠ v Praze hrazené magistrátem hl. m. Prahy

Inspirace : Článek zpravodajského serveru Aktualne.cz o mladých lidech pocházejících z vietnamské komunity:

https://magazin.aktualne.cz/jsme-bananove-deti/r~7daad216f68411eaa6f6ac1f6b220ee8/

Inspirace: vyšla nová publikace: Jazykové hry pro malé školáky

Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky  (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.

Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách – zpráva ze šetření projektu APIV A

Inspirace: Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“ IOM 2018

Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“-
sdílení příkladů dobré praxe (14. – 15. 6. 2018), IOM ve spolupráci s MHMP.

Během prvního dne konference vystoupili zástupci MHMP, čtyři zahraniční účastníci (představitelé zřizovatelů škol a státních institucí z Finska, Nizozemska, Belgie a Německa) a dále byl představen pohled MŠMT na tuto problematiku v ČR. Během druhého dne proběhla 90 minutová řízená panelová diskuze se čtyřmi příspěvky v panelu od českých představitelů škol (ředitelů) a zřizovatelů škol. Po této diskuzi proběhly dva workshopy (vedené organizacemi META a Nová škola a s účastí zahraničních představitelů).

Inspirace: Projekt ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
Cílem projektu bylo pro žáky jiné národnosti umožnit prostřednictvím cyklistiky poznávání prostředí, v kterém žijí a v kterém se pohybují. Z velké většiny se jednalo o žáky z jiného sociokulturního prostředí. Do programu byli zařazeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dílčím cíle byla, při jednotlivých aktivitách – cestách po regionu, návštěva středních škol z důvodu plánování budoucnosti žáků.
Projekt byl podpořen DP MŠMT Podpora integrace cizinců v roce 2019.