Inspiromat

Inspirace – ukrajinsko český dvojjazyčný časopis Parťák

pro ukrajinské děti žijící v Česku

Parťák je vhodný pro holky a kluky od 8 do 13 let. Časopis zábavnou formou dětem představí Českou republiku. Poví jim o českých tradicích, oblíbených výletních místech, ale třeba i mýtech a pověstech. Články jsou ryze praktické, přiměřeně dlouhé a doplněné o zábavné ilustrace. Lehčí texty jsou v češtině a jsou doplněny o ukrajinský slovníček. Náročnější texty jsme rovnou napsali dvojjazyčně.

Parťák si můžou děti číst samostatně doma či po škole, lze ho ale použít i v dětských skupinách či školních třídách. Součástí časopisu jsou i tisknutelné pracovní listy.

Obsah článků

Recept ● Zvyky a tradice ● Pověsti a mytologie ● Deskovky ● Křížovky ● Tipy na výlety ● Užitečné appky do mobilu ● Česká příroda ● Pokusy na doma ● Tipy na knížky ● Práce se svými emocemi

Kde časopis najdu?
Časopis si můžete objednat v balení po 10 ks na skautském obchodě nebo si jej vyzvednout na odběrovém místě (seznam níže). Časopis je zadarmo, při objednání platíte jen poštovné.
Objednávky více kusů jsou možné i přes email na ukrajina@skaut.cz.
PDF verze – časopis si můžete stáhnout také v PDF verzi.

Metodika
Pro oddílové vedoucí, rodiče, terénní pracovníky a učitele nabízíme metodiku, jak s časopisem pracovat. Metodika obsahuje dodatečně úplné texty a materiály a nápady na aktivity, o které je možné témata z časopisu rozšířit. Metodiku najdete na tomto odkazu.

Seznam odběrových míst (průběžně aktualizujeme):
Komunitní centrum Svitlo (Malé náměstí 9/​5, Praha 1)
Ustředí Junáka – českého skauta (Senovážné náměstí 24, Praha 1, 4. patro)
Skautský institut v Kolíně (Kouřimské 105, Kolín)
Skautský institut v Brně (Moravké náměstí 12, Brno)
Vesna (Údolní 10, Brno)


Slovenské vydavatelství Psychodiagnostika a.s. nabízí ukrajinské verze testových sešitů k těmto dg. nástrojům:

T-12 Názorové řady – viz https://psychodiagnostika.sk/produkt/t-12-nazorove-rady-ua/

T-9 Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé (od 16 let věku) – viz https://psychodiagnostika.sk/produkt/t-9-eysenckove-osobnostne-dotazniky-pre-dospelych-ua/

T-112 Škála zjevné úzkosti pro děti – CMAS – viz https://psychodiagnostika.sk/produkt/t-112-skala-zjavnej-anxiety-pre-deti-cmas-ua/

České verze těchto nástrojů by měly být nadále dostupné ve vydavatelství Psychodiagnostika Brno – viz http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Katalog_testy.asp?Kateg=1 a http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Katalog_testy.asp?Kateg=2.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspirace – video – Spolupráce žáků SŠ a ZŠ Gutha Jarkovského v Praze

Rádi představujeme nové video, které natočil NPI ČR o vzájemné podpoře žáků gymnázia pro spolužáky základní školy. Studenti Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, připravili pro spolužáky ze základní školy informační pásmo o aktuální situaci na Ukrajině. Celá iniciativa vzešla od samotných Studentů pod záštitou paní učitelky Mgr. Terezy Gazárkové.


Inspirace – Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Pokrok – Posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

Mezi aktivity nabízené v projektu patří dlouhodobá spolupráce se sociální službou, informační semináře pro rodiče, rodinný kurz češtiny, intenzivní kurz češtiny a volnočasové aktivity pro mládež či konzultace s psychologem pro děti a rodiče.

Aktivity projektu jsou určeny rodinám s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením.

Více informací – zde. Aktuální nabídka kurzů pro rodiče – zde.


Inspirace – Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s polskou univerzitou v Plocku

Instituce společně dokončily mezinárodní dvouletý výzkumný projekt „Model vzdělávání v oblasti přípravy učitelů na diverzitu“ . Jedná se o souhrnný materiál, který je jedním výstupů projektu a obsahuje nejenom podstatná zjištění a závěry z výzkumu, ale rovněž zkušenosti, doporučení a zdroje využitelné při práci s žáky-cizinci v prostředí běžných škol. Dokument je možné stáhnout z následujícího umístění:

https://doc-public.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/bb96b259-decd-4446-8e7e-e2c4375a9254/content

Materiál je veřejný.


Inspirace – Projekt neziskové organizace In Báze

Demokracie mýma očima, kde dvanáct dětí migrantského a českého původu ve věku 10 až 14 let vytvořilo 13minutový spot s názvem Demokracie mýma očima“. Video má za cíl ukázat žákům na prvním a druhém stupni ZŠ, jak slovo demokracie vnímají jejich vrstevníci.

Více informací o projektu naleznete zde.


Inspirace – Víte že nezisková organizace META, o.p.s., má novou kampaň?

#JakoTy! – Videa stojí za shlédnutí, dají se použít též v hodinách občanské výchovy či jako materiál pro projektový den. Ukazují životní cestu několika mladých lidí s odlišnými kořeny v ČR.


Inspirace – Znáte neziskovou organizaci InBáze, z. s.?

Ta pořádá každý rok interkulturní festival REFUFEST, program je určen pro třídy ZŠ (žáky 1. i 2. stupně). Letos to na vzdělávací části Refufestu vypadalo takhle:


Inspirace – Městská část Praha 15 pro připravila trojjazyčnou publikaci, česky, vietnamsky a ukrajinsky

Toulání s dětmi Prahou 15. Na 150 stranách se seznamuje s 15 pohádkovými postavami v 15 příbězích a mnoha básničkách ve zmíněných třech jazycích.


Inspirace – “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách”

Sdílíme nabídku kolegů z neziskové organizace InBáze, z. s. na bezplatný kurz “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách” akreditovaného u MŠMT , do kterého je stále otevřená registrace.

Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům působícím v mateřských, základních a středních školách nebo dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří splňují vstupní požadavky kurzu a pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konceptem interkulturní práce, jejím vývojem a aplikací v ČR, a připravit je k výkonu interkulturní práce na školách. Kurz se zaměří na poradenské, mediační, tlumočnické a hlavně interkulturní dovednosti účastníků, které jsou pro výkon interkulturní práce nezbytné. Zároveň je cílem kurzu prohloubení znalostí účastníků v oblasti migrace a integrace, problematiky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a obecně aplikací inkluzivních opatření ve školách. Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin celkem, z toho 50 hodin tvoří prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané mateřské, základní či střední škole.

Podmínkou účasti na kurzu je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2.

Kurz proběhne v období konec srpna až listopad 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat částečně online v prostředí ZOOM. Podrobné informace o obsahu kurzu a lektorech naleznete na https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/

Pokud by někdo z Vašich zaměstnanců či známých měl o kurz zájem, je možné se přihlásit elektornicky ZDE

Účast na kurzu je ZDARMA.

V případě dotazů se můžete obracet na kolegyni Mgr. Natallii Allen (allen@inbaze.cz)


Inspirace: Akce InBáze, z. s.

Ve dnech 24. 6. a 25. 6. 2021 pořádá InBáze, z. s. tradiční akci, interkulturní festival REFUFEST, 24. 6. 2021 je program určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Plakátek zde.


Inspirace: Metodika pro výuku českého jazyka pro cizince

Metodiku intenzivní výuky češtiny pro cizince pro základní školy zpracoval kolektiv učitelů češtiny pro cizince na ZŠ Marjánka Mgr. Anna Slabá, Mgr. Martina Šulcová a Mgr. Ivana Kůrková pod vedením ředitelky školy Bc. Mgr. Anny Niklové (Metodika je výsledkem projektu Čeština pro cizince, který je financován z dotace hlavního města Prahy).


Inspirace: Intenzivní kurzy ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem – hl. m. Praha v roce 2021

Pražští radní dne 22. 3. 2021 souhlasili s poskytnutím dotace pro městské části Praha 6 a Praha 8 na pokračování intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem. Celkem se jedná o částku 734 tisíc korun, kdy každá ze zmíněných městských částí obdrží 367 tisíc korun. Poskytnutí dotace musí ještě schválit pražské zastupitelstvo.

„Záměrem realizace tohoto výukového kurzu je poskytnout žákům, kteří jsou bez základní znalosti českého jazyka, dostatečnou výuku k tomu, aby se mohli hodnotně a rychle začlenit do českého vzdělávání. Kvůli neznalosti jazyka se takřka nemohou vůbec účastnit školní výuky a zároveň často ve škole selhávají,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

První kurz se koná již od září 2018 v Základní škole Marjánka v Praze 6 a od září 2019 byl další otevřen i v Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze 8. Obě školy jsou kvalitně personálně obsazeny, mají zkušenosti a dlouhodobě aktivně přistupují k integraci žáků.

„Z prvního roku kurzu v Základní škole Marjánka vyplynulo, že není možné v jedné skupině vzdělávat žáky s různou úrovní jazykových kompetencí. Přístup k žákům s odlišným mateřským jazykem vyžadoval natolik odlišné výukové strategie, že nebylo možné skloubit efektivně jejich výuku ani při použití velmi individualizovaného přístupu. Na základě tohoto poznatku byla cílová skupina rozdělena mezi dvě uvedené školy, aby zajistily výuku psaní a čtení v českém jazyce právě pro ty děti, které to neovládají,” doplnil radní.

Výuka českého jazyka probíhá dopoledne čtyři hodiny denně v délce rozpětí kolem tří až pěti měsíců místo výuky v kmenové škole. Naplněnost kurzu je kolem deseti žáků, kdy kurzem může projít přibližně 30 žáků za rok. Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci a zavřeným školám jsou kurzy vedeny distanční formou a nejsou zpoplatněny. Náklady na tuto službu jsou součástí rozpočtu hl. m. Prahy, kdy doplňuje a navazuje na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v městských částech hl. m. Prahy – síť škol, jehož realizace započala v roce 2016.

Přínos kurzů intenzivní výuky českého jazyka pro děti, které česky nerozumí a český jazyk neovládají, je nepopíratelný. Díky výuce se lépe integrují do své kmenové třídy a zlepšuje se jejich přístup ke vzdělávání.


Inspirace: Přehled národních vzdělávacích systémů států EU

Oficiální stránka EU – EURIDICE

Webová stránka je v anglickém jazyce, obsahuje detailní informace o vzdělávacích systémech států EU, mají tam i pěkné grafy :).


Inspirace: Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole

Upozorňujeme na inspirativní Metodiku integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 13, 2021), kterou zpracovala zkušená paní ředitelka (a lektorka vzdělávacího programu pro MŠ NPI) Radana Mikšová z MŠ Srdíčko v Praze 12 s kolegyní Petrou Macků. Jedná se o metodický materiál popisující krok po kroku způsob, jak na integrační proces v MŠ. Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.


Inspirace: Podcast NPI ČR, Projekt APIV B: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „Umět učit cizinci znamená umět učit“

Rozhovor s Vladislavem Günterem, který je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i věku. Podcast přináší též inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit také děti, které mají v češtině vážné mezery.

Zveřejněn zde.


Inspirace: Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – webový portál (DEZ)INFORMACE v oblasti integrace

Integrační centrum Praha, o.p.s., realizuje projekt webový portál (DEZ)INFORMACE, jehož cílem je vyvrátit nejčastější nepravdivá tvrzení, která se objevují ve vztahu k cizincům, poskytnout základní fakta a zdroje. Web lze využít pro práci ve školách s tématy integrace.

Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – zde.


Inspirace: odborná poradkyně NPI ČR z Brna vydala novou publikaci k tématu integrace

Klára Záleská: Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxehttps://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020


Inspirace: Online doučování pro děti cizinců

Centrum demokratického vzdělávání nabízí a realizuje doučování pro děti cizinců. Od 12. 10. se přesunulo do virtuálního prostoru, kde se děti mohou nadále setkávat s lektory CDV.

Je poskytováno doučování češtiny, matematiky a angličtiny pro žáky a studenty z Prahy. Doučování probíhá individuálně či v malé skupině účastníků.
Doučování se koná virtuálně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách prostřednictvím Skypu.
Doučování je v této nové formě otevřeno úplně novým zájemcům!
Pro domluvení informační schůzky se můžete obrátit na sarka@demokratickeho-vzdelavani.cz


Inspirace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace.

Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. Manuál je určen především pracovníkům na místní a krajské úrovni, typově takovým, kteří s integrací nemají zkušenosti a téma je pro ně naprosto nové. Najde své využití v krajích, městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přináší konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. Manuál lokální integrace ke stažení.


Inspirace

Bezplatné jazykové kurzy pro žáky SŠ v Praze hrazené magistrátem hl. m. Prahy


Inspirace : Článek zpravodajského serveru Aktualne.cz o mladých lidech pocházejících z vietnamské komunity

https://magazin.aktualne.cz/jsme-bananove-deti/r~7daad216f68411eaa6f6ac1f6b220ee8/


Inspirace: vyšla nová publikace: Jazykové hry pro malé školáky

Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.


Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách – zpráva ze šetření projektu NPI ČR APIV A, Praha 2020

Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců ve středních školách – zpráva ze šetření projektu NPI ČR APIV A, Praha 2019


Inspirace: Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“ IOM 2018

Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“-
sdílení příkladů dobré praxe (14. – 15. 6. 2018), IOM ve spolupráci s MHMP.

Během prvního dne konference vystoupili zástupci MHMP, čtyři zahraniční účastníci (představitelé zřizovatelů škol a státních institucí z Finska, Nizozemska, Belgie a Německa) a dále byl představen pohled MŠMT na tuto problematiku v ČR. Během druhého dne proběhla 90 minutová řízená panelová diskuze se čtyřmi příspěvky v panelu od českých představitelů škol (ředitelů) a zřizovatelů škol. Po této diskuzi proběhly dva workshopy (vedené organizacemi META a Nová škola a s účastí zahraničních představitelů).


Inspirace: Projekt ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Cílem projektu bylo pro žáky jiné národnosti umožnit prostřednictvím cyklistiky poznávání prostředí, v kterém žijí a v kterém se pohybují. Z velké většiny se jednalo o žáky z jiného sociokulturního prostředí. Do programu byli zařazeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dílčím cíle byla, při jednotlivých aktivitách – cestách po regionu, návštěva středních škol z důvodu plánování budoucnosti žáků.
Projekt byl podpořen DP MŠMT Podpora integrace cizinců v roce 2019.


Inspirace: Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol (2015)

webové stránky projektu: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-450.html
vybrané publikace: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-452.html

 

Inspirace: Jak se u nás věnujeme dětem a žákům cizincům

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům cizincům právě u nich ve školách.

Mateřská škola, Maxe Švabinského 664, Bílina
MŠ Sedmikráska, Benešov nad Černou 86
ZŠ Jižní IV 1750/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, 36017 Karlovy Vary
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 878/10, 326 00 Plzeň
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350
Církevní gymnázium Německého řádu, Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
SOŠ Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, 250 88 Čelákovice