Interkulturní rozdíly – Mongolská komunita z pohledu školství – video

Doplnili jsme pro pedagogy video s informacemi o interkulturních rozdílech mongolské komunity s přihlédnutím k problematice školství. Mělo by vysvětlit některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z Mongolska – video možno zhlédnout zde, dále jsou k dispozici videa Rusko a Ukrajina, Vietnam, Čína, arabský descent.
Informace o mongolské komunitě představila Mgr. Aldana Vlasáková, interkulturní pracovnice pro mongolskou komunitu, vystudovala mongolistiku nejdříve na Petrohradské státní univerzitě a pokračovala na Karlově univerzitě v Praze, působila několik let v Interkulturním centru Praha, o.p.s. jako interkulturní pracovnice. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., má zkušenosti s prací s rodinami, které přichází z Mongolska do české republiky, v roli interkulturní tlumočnice doprovází rodiny na různá jednání s úřady, školami, k lékaři apod. Má proto s komunitou mnohaleté zkušenosti.