Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – středa 4. 10. a 11. 10. 2023

Prezentace – Ukrajinská komunita

Prezentace – Mongolská komunita

Prezentace – Arabská komunita

Prezentace – Vietnamská komunita