Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy – záznam webináře + materiály

Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy

Videonahrávku celého webináře můžete shlédnout zde

Níže posíláme další vybrané odkazy na zdroje. které byli prezentovány v programu webináře:

Další důležité zdroje k tématu webináře:

 • Informace z předcházejícího webináře, který se zaměřoval více k legislativě okolo přijímacího řízení na střední školy u žáků přicházejících z Ukrajiny jsou zde
 • Informační materiál MŠMT k přijímání uchazečů ze zahraničí zde
 • hlavní webové stránka NPI ke vzdělávání cizinců https://cizinci.npi.cz a specificky k ukrajinské komunitě Ukrajina (npi.cz)
 • Překlady informačních materiálů, které jsou dostupné v ukrajinštině zde
 • Souhrnný článek českého centra Euroguidance k tématu: Inspirativní zdroje pro kariérové poradenství s lidmi přicházejícími z Ukrajiny (euroguidance.cz)
 • Článek ke kariérovému vzdělávání s příklady pracovních listů zde
 • Text k tématu kariérového poradenství v kontextu migrace zde
 • Brožura Euroguidace o kariérovém poradenství v české verzi zde a v ukrajinské verzi zde
 • Nahrávka webináře Euroguidance k tématu z roku 2022 zde
 • Nahrávka webináře k osvědčeným přístupům v Evropě s titulky v českém jazyce zde
 • Výstupy z evropské konference v Praze k tématům kariérového poradenství, kde se část příspěvků věnovala kontextu migrace zde

Na co se můžete těšit:

Zvažujeme další webinář k tématu, tipy získáme i ze zpětné vazby od vás v online dotazníku

Připravujeme další akce, workshopy v regionech, mezinárodní semináře, na stránkách www.euroguidance.cz, aby vám nic neuniklo, registrujte se zde Ecomail.cz – správa a rozesílání newsletterů (ecomailapp.cz)