KAZACHSTAN

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní vzdělávání

Školní docházka je v Kazachstánu povinná, což se odráží v národní gramotnosti přesahující 99 %. Pět tříd základní školy začíná v 6 letech. V každé škole navštěvují dvě skupiny dětí dopolední, respektive odpolední směnu, aby se mohly dělit o zázemí. Učební osnovy předepisuje ministerstvo školství, a to jak pro soukromé, tak pro státní školy.

Střední školství

Žáci pokračují ve vzdělávacím programu na nižší střední škole po dobu 4 let až do 9. třídy. Všeobecný akademický učební plán zahrnuje ruštinu nebo kazaštinu v závislosti na lokalitě a dále biologii, chemii, dějepis, matematiku, fyziku a cizí jazyk.

Středoškolské vzdělávání

Pro závěrečné 3 roky na střední škole existují tři možnosti. Patří mezi ně všeobecné vzdělávání na lyceu nebo gymnáziu, odborné vzdělávání na odborném lyceu nebo odborné škole a odborné vzdělávání na odborné škole. Náklady na vzdělání jsou nadále z velké části financovány státem.

Odborné vzdělávání

V současné době je zřizována ad hoc vzdělávací společnost, která bude dohlížet na rozvoj odborného vzdělávání v Kazachstánu prostřednictvím rozvíjející se sítě institucí, jež doplní stávající struktury. Má se stát hlavním pilířem vznikajícího programu industrializace země.

Terciární vzdělávání

Potřeby vysokoškolského vzdělávání v Kazachstánu pokrývá řada institucí, včetně univerzit, akademií, institutů, vyšších škol a vysokých škol a konzervatoří.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Známka Popis CZ ekvivalent
5 Өте жақсы (Výborný) 1
4 Жақсы (Dobrý) 2
3 Қанағаттанарлық (Dostačující) 3
2 (1) Қанағаттанарлықсыз(Nevyhovující) 5
P Cынақ (Prospěl) prospěl

 

Zdroje:

https://www.scholaro.com/db/Countries/Kazakhstan/Grading-System#173

https://wenr.wes.org/2021/07/education-in-kazakhstan

https://www.euroeducation.net/prof/kazanco.htm

https://www.minedu.sk/data/att/21508.pdf