Konference 2024

I v letošním roce 2024 pro vás plánujeme zorganizovat konferenci na téma „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince aneb co je nového v této oblasti?“.

Informovat o podrobnostech a možnostech přihlášení vás budeme na začátku školního roku. Mezitím si můžete do diářů napsat termín 10. října 2024 (a případně se podívat na výstupy z konferencí z minulých let).