Konference k vícejazyčnosti Jazyková mozaika – NPI ČR +MŠMT

Místo, kde se různé jazyky a kultury spojují jako barevné dílky v mozaice, obohacují vzdělávací prostředí a tvoří jedinečný vzor jazykového vzdělávání v globálním kontextu.

Přihlásit se můžete zde.

Kdy: 2. listopadu 2023, 9.00 – 17.00

Kde: Evropský dům, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město

V průběhu konference se budeme věnovat významu vícejazyčnosti ve vzdělávání.

V době globalizace získává vícejazyčnost stále větší důležitost, a právě na této konferenci budeme společně prozkoumávat strategie a přístupy, jak efektivně integrovat jazykovou mozaiku do vzdělávacího prostředí. Společně odhalíme výzvy, s nimiž se učitelé setkávají ve vícejazyčných kontextech, a budeme diskutovat o inovativních metodách, které podporují rozvoj jazykových dovedností a kulturního porozumění, a to včetně využití moderních technologií a umělé inteligence. Konference bude rovněž příležitostí pro sdílení osvědčených postupů a diskusi o úspěšných projektech z praxe. Závěrečný blok bude věnován problematice písemné části maturitní zkoušky z cizího jazyka.

Přijďte se připojit k odbornému dialogu, který nás povede ke kvalitnější a otevřenější výuce, podporující jazykovou pestrost a porozumění v globálním kontextu.

Pořádá MŠMT a NPI ČR.

Je určeno pro učitele nejen jazyků a vedení všech stupňů škol. Konference je v českém jazyce, kromě úvodní části v anglickém jazyce, která nebude tlumočena. Program bude doplněn.

ZDARMA