Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Konference

Od roku 2017 NIDV pořádá pravidelně konference pro širokou pedagogickou veřejnost s tématem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince. V roce 2020 plánujeme na tradici navázat pod hlavičkou Národního pedagogického institutu v ČR.