Konference 2019

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

3. ročník celostátní konference se konal 10. října 2019 v prostorách MŠMT, Karmelitská 529/7, v Praze.

Třetí ročník celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III byl zaměřen na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Pozornost byla věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.

Materiály z konference

Program konference

Fotogalerii můžete nalézt na stránkách NIDV.