Kontakty

V krajských centrech podpory zabezpečují podporu krajští koordinátoři (interní pracovník NPI ČR). Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací, po prokliku jednotlivých krajských pracovišť se dostanete na stránku s informacemi každého kraje.

Kontakty centrálního pracoviště

Mgr. Halka Smolová Závorová

 • Ústřední metodička pro vzdělávání pro oblast podpory dětí/žáků cizinců
 • Národní pedagogický institut ČR, Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
 • Tel: +420 770 124 750
 • E-mail: halka.smolova@npi.cz
 • Řešené oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, odborné poradenství

Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

 • Odborný garant pro oblast čeština jako druhý jazyk NPI ČR
 • Národní pedagogický institut ČR, Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
 • Tel: +420 771 276 443
 • E-mail: radim.osmera@npi.cz
 • Řešené oblasti: DVPP, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, odborné poradenství v oblasti didaktiky ČDJ
 • působí na Katedře českého jazyka a literatury, MUNI PED
 • působí jako metodik češtiny pro cizince v Centru pro cizince JMK

Kontakty krajských pracovišť

 

Krajské pracoviště Krajský koordinátor E-mailová adresa Telefon
Brno Mgr. Margita Veberová margita.veberova@npi.cz Tel: +420 543 541 247,
GSM: +420 775 122 522
České Budějovice Mgr. Kateřina Ježková katerina.jezkova@npi.cz GSM: +420 771 259 242
Hradec Králové Mgr. Hana Černá hana.cerna@npi.cz Tel.: +420 495 514 803,
GSM: +420 775 576 312
Jihlava Mgr. Lukáš Válka lukas.valka@npi.cz GSM: +420 771 256 762
Karlovy Vary Mgr. Dana Chmelová dana.chmelova@npi.cz Tel.: +420 353 226 219,
GSM: +420 775 755 035
Liberec Mgr. Hana Lipenská hana.lipenska@npi.cz Tel.: +420 482 360 511,
GSM: +420 777 496 056
Olomouc Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. irena.cakirpaloglu@npi.cz GSM: +420 778 880 449
Ostrava Mgr. Dagmar Půdová

Bc. Lucie Vrbová (adaptační
koordinátoři, tlumočnické
a překladatelské služby)

dagmar.pudova@npi.cz

lucie.vrbova@npi.cz

Tel.: +420 596 120 454,
GSM: +420 778 882 903Tel.: +420 778 972 287
Pardubice Ing. Jiří Effenberk jiri.effenberk@npi.cz GSM: +420 : 777 101 900
Plzeň Mgr. Miroslava Sklenářová miroslava.sklenarova@npi.cz Tel: +420 377 473 606,
GSM: +420 775 571 656
Praha a Střední Čechy Michal Kryl michal.kryl@npi.cz Tel.: +420 222 122 310
GSM: +420 775 869 773
Ústí nad Labem Bc. Bohdana Flanderková bohdana.flanderkova@npi.cz Tel.: +420 475 205 417,
GSM: +420 731 503 733
Zlín Mgr. Zdeněk Duša zdenek.dusa@npi.cz Tel.: +420 577 221 950,
GSM: +420 775 571 632

 

Aktivity krajských kontaktních center řídí Mgr. Halka Smolová Závorová (halka.smolova@npi.cz) z centrálního pracoviště NPI ČR.

KRAJSKÁ CENTRA PODPORY

Pro zobrazení požadovaného centra podpory vyberte příslušné krajské město na mapě:

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds