Jihomoravský kraj (Brno)

Mgr. Margita Veberová 
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Brně
Křížová 22, 603 00 Brno
Tel.: +420 775 122 522
E-mail: margita.veberova@npi.cz

Mgr. Jan Olbert
odborník z terénu, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání – vedoucí ŠPP
Tel.: +420 774 052 994
E-mail: jan.olbert@zsgajdosova.cz

V kraji Jihomoravském k prosinci 2020 žilo 58 549 cizinců (tj. 4,97 %) z celkového počtu obyvatel v regionu. Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji 9272 ve školním roce 2022/2023:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 1548 3,66
Základní školy 6414 5,68
Střední školy 1340 2,66

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Stránky ostatních krajů