Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Jihomoravský kraj (Brno)

Mgr. Šárka Dostalová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Brně
Křížová 22, 603 00 Brno
Tel.: +420 775 571 604
E-mail: sarka.dostalova@npi.cz

Zasíťované organizace

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem.

nabídka aktuálních vzdělávacích aktivit: zde.

Kraj Jihomoravský – letní kurzy ČDJ

Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky.

Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky cizincijmk.cz.

Letáky pro případné zájemce (možno předat žákům): čeština, angličtina, ruština

V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: https://forms.gle/wzm7YfHqWak8bUw69, EN: https://forms.gle/fWw8gzw5jRGaQGqc9 nebo RU: https://forms.gle/WhyS6iC8ebvTAVY2A.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.


Stránky ostatních krajů