Jihomoravský kraj (Brno)

Mgr. Margita Veberová 
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Brně
Křížová 22, 603 00 Brno
Tel.: +420 775 122 522
E-mail: margita.veberova@npi.cz

Mgr. Jan Olbert
odborník z terénu, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání – vedoucí ŠPP
Tel.: +420 774 052 994
E-mail: jan.olbert@zsgajdosova.cz

V kraji Jihomoravském k prosinci 2020 žilo 58 549 cizinců (tj. 4,97 %) z celkového počtu obyvatel v regionu. Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji 4055 ve školním roce 2020/2021:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 911 2,22
Základní školy 2 259 2,11
Střední školy 885 1,89

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem – seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Nabídka aktuálních vzdělávacích aktivit: zde.

 

Stránky ostatních krajů

Bezplatné předklady/tlumočení