Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Karlovarský kraj

Mgr. Dana Chmelová
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Karlových Varech
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 226 219
E-mail: dana.chmelova@npicr.cz

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Karlovarském kraji kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

Seznam určených škol – zde

Spolupracující organizace -Karlovarsky kraj – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

AKTUALITY z kraje:

Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit v karlovarském kraji: zde.

Stránka s kontakty na krajské koordinátory podpory.