Karlovarský kraj

Mgr. Dana Chmelová 
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Karlových Varech
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 775 755 035
E-mail: dana.chmelova@npi.cz

V Karlovarském kraji v roce 2020 žilo 22 032 cizinců (tj. 7,5 % z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci, Slováci, Rusové, Mongolové + ostatní cizinci Rumuni, Maďaři, Kazaši a obyvatelé z Kosova.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji  ve školním roce 2022/2023: 4 032 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 670 7,78
Základní školy 2796 10,72
Střední školy  566 5,15

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete  zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Spolupracující organizace – Karlovarský kraj – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

Stránky ostatních krajů