Karlovarský kraj

Mgr. Dana Chmelová 
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Karlových Varech
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 775 755 035
E-mail: dana.chmelova@npi.cz

V Karlovarském kraji v roce 2020 žilo 22 032 cizinců (tj. 7,5 % z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci, Slováci, Rusové, Mongolové + ostatní cizinci Rumuni, Maďaři, Kazaši a obyvatelé z Kosova.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji  ve školním roce 2020/2021:

Celkový počet dětí Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy   8341   457 5,48 %
Základní školy 25132 1164 4,63 %
Střední školy 10512   393 3,73 %
 • NPI ČR krajské pracoviště Karlovy Vary v roce 2021 poskytlo základním školách v rámci aktivity adaptační koordinátor do škol na 48 těchto adaptačních koordinátorů a podpořilo tak na 60 žáků cizinců při jejich adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky. V rámci aktivity tlumočnické služby do škol a školských zařízení jsme zajistili 14 tlumočníků v jazyce vietnamském, ruském, makedonském, arabském a ukrajinském. Překlady jsme připravovali hlavně ve vietnamském jazyce. Tyto překlady se týkaly většinou interních předpisů škol.

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete  zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde, pdf soubor.

Spolupracující organizace – Karlovarský kraj – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit v karlovarském kraji: zde.

Nabídka výuky českého jazyka zdarma pro děti ukrajinských uprchlíků ve věku 14 – 18 let (česká a níže ukrajinská verze)

Kdy:

v týdnu od 4. 4. 2022 do 30. 6. 2022 – 3x týdně 2 hodiny

Kde:

 1. První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace, Národní 445/25, Karlovy Vary
 2. Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Bezručova 1312/17, Karlovy Vary
 3. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Husitská 2053, Sokolov
 4. Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Ruská 355/7, Mariánské Lázně

Limit účastníků na kurz v dané škole je 20.

Předmět kurzu:

Osvojení si základů českého jazyka pro vstup do  vzdělávání na střední škole od září 2022.

Kontakt na přihlášení:

Ad1) Mgr. Vanda Kunzová – skola@gymkvary.eu;

353 501 133

Ad2) Ing. Lenka Pokludová – zastupkyne@oakv.cz;

736 514 088

Ad3) Irena Štursová – info@gymso.cz;

354 229 300

Ad4) Stanislava Blovská – ukrajina@goaml.cz;

739 322 369, 354 624 166

Přihlášky:

 • na e-mail příslušné školy,
 • hlásit se pouze na jednu z vybraných škol,
 • v mailu uvést následující informace:
  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Пропозиція про безкоштовне вивчення чеської мови для дітей українських біженців віком 14-18 років

Коли:

на тиждень з 4. 4. 2022 р. по 30. 6. 2022 р. – 3 рази на тиждень по 2 години

Де:

 1. Перша чеська гімназія в Карлових Варах, держбюджетна організація, Народні 445/25, Карлови Вари
 2. Академія бізнесу, вища професійна школа туризму та мовна школа з правом складання державного мовного іспиту, Карлови Вари, держбюджетна організація, Безручова 1312/17, Карлови Вари
 3. Гімназія Соколов та Крайовий освітній центр, держбюджетна організація, Гусітска 2053, Соколов
 4. Гімназія та академія бізнесу Маріанске Лазнє, держбюджетна організація, Руска 355/7, Маріанске Лазнє

Максимальна кількість учасників на курс в даній школі становить 20 осіб.

Предмет курсу:

Оволодіння основами чеської мови для вступу до середньої школи з вересня 2022 року.

Контакт для реєстрації:

Ad1) Mgr. Ванда Кунзова – skola@gymkvary.eu;

353 501 133

Ad2) Ing. Ленка Поклудова- zastupkyne@oakv.cz;

736 514 088

Ad3) Ірена Штурсова – info@gymso.cz;

354 229 300

Ad4) Станіслава Бловска – ukrajina@goaml.cz;

739 322 369, 354 624 166

Заяви:

 • на e-mail відповідної школи,
 • подати заяву тільки в одну з обраних шкіл,
 • у заяві вкажіть наступну інформацію:
  • ім’я та прізвище
  • дату народження
  • контактні дані (телефон, e-mail)

Stránky ostatních krajů