Kraj Vysočina (Jihlava)

Mgr. Lukáš Válka
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Jihlavě
Zborovská 3, 586 01, Jihlava
GSM: +420 771 256 762
E-mail: lukas.valka@npi.cz

Konzultace, supervizní adaptační koordinátorka:

Mgr. Lenka Picková
supervizní adaptační koordinátorka, zástupkyně ředitelky Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
GSM: +420 608 440 128
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

PhDr. Natalia Mishcheniuk
krajská koordinátorka podpory Děti/žáci – cizinci
Zborovská 3
586 01 Jihlava
GSM: +420 731 999 767
E-mail: natalia.mishcheniuk@npi.cz
Paní Natalia je psycholožka z Ukrajiny, řeší problémy s adaptací ukrajinských žáků. Primárně pracuje v Kraji Vysočina, v ostatních krajích může pomoci, jen pokud má čas. Kontaktovat ji můžete každé pondělí až středu od 9 do 12 hodin.

 

V kraji Vysočina k prosinci 2020 žilo 12 891 cizinců (tj. 2,3 % z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji Vysočina k 31. 3. 2021:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 225 1,3
Základní školy 376 0,83
Střední školy 200 0.9

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Vysočina – zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Jihlavě

Konzultace a webináře žáci-cizinci

Seznam termínů

Přihlášení:
Konzultace: do konzultací se můžete přihlásit zde.

Webinář: do webinářů se můžete přihlásit zde.

Lektorka: Mgr. Lenka Picková, supervizní adaptační koordinátorka, zást. řed. ZŠ Křížová Jihlava, dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání žáků-cizinců, lenka.pickova@zskrizova.cz

Informace o situaci v kraji:

Ke konci roku 2019 žilo v Kraji Vysočina na konci roku 2019 více než 11,9 tisíce cizinců, převážně mužů. V regionálním srovnání šlo o druhý nejnižší počet (po Zlínském kraji). Ve srovnání s posledním prosincem roku 2018 se počet cizinců v kraji zvýšil o 12 %. Zaměstnaných cizinců bylo na Vysočině přes 14 tisíc, z velké většiny šlo o cizince evidované na úřadech práce.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

Mezi cizinci na Vysočině jednoznačně převažují muži. Ke konci roku 2019 se na celkovém počtu cizinců v kraji podíleli 60 %. Podíl žen meziročně poklesl o dva procentní body na 40 %. Na území kraje nejsou cizinci zastoupeni rovnoměrně. Nejvíce, více než třetina z celkového počtu, jich žije v okrese Jihlava. Okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov mají oba zhruba pětinový podíl, na okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou připadá pouze 12, respektive 14 % cizinců na Vysočině.

Ve srovnání se stavem ke konci roku 2018 se počet cizinců na Vysočině zvýšil o 1 273 osob. Největší přírůstek, o více než 500 osob, byl zaznamenán v okrese Jihlava. V ostatních okresech kraje přibylo kolem dvou set cizinců. Výjimkou bylo pouze Třebíčsko, kde počet cizinců vzrostl jen o 109 osob.

Mezi cizinci na Vysočině jednoznačně převládají občané Ukrajiny a Slovenska, kteří tvoří něco přes polovinu všech cizinců v kraji. Více než desetinou se na celkovém počtu cizinců na Vysočině podílejí občané Vietnamu, řádově stovkami osob jsou zastoupeni státní příslušníci Mongolska, Rumunska a Bulharska.

Ani z hlediska státního občanství není zastoupení cizinců rovnoměrné. Občanů Ukrajiny je nejvíce ve všech okresech kraje, ale zvláště vysoký je jejich podíl na Pelhřimovsku (zhruba dvě pětiny všech cizinců), Slováci byli nadprůměrně zastoupení v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Třebíčsko se zase vyznačuje neobvykle vysokým podílem Vietnamců (více než pětina všech cizinců v okrese, v ostatních okresech kraje jejich podíl nedosahuje ani 10 %), občané Mongolska žili převážně v okrese Havlíčkův Brod (přes 17 % cizinců v okrese), ve zbytku kraje byl jejich podíl nevelký či dokonce zanedbatelný.

Ke konci roku 2019 bylo v Kraji Vysočina více než 14 tisíc zaměstnaných cizinců, z toho bylo přes třicet procent žen. Nejvíce zaměstnaných cizinců bylo evidováno na Jihlavsku (přes 3 900), kolem 3 500 se jejich počet pohyboval i v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Podstatně méně jich bylo na Źďársku a zejména Třebíčsku (méně než 1 400).

Velkou většinu zaměstnaných cizinců tvořily osoby evidované na úřadu práce (zhruba 90 %), cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo k 31. prosinci 2019 na Vysočině 1 499.


Stránky ostatních krajů