Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Kraj Vysočina (Jihlava)

Mgr. Jana Rösslerová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Jihlavě
Zborovská 3, 586 01, Jihlava
Tel.: +420 567 571 820
GSM: +420 775 571 626
E-mail: jana.rosslerova@npicr.cz

Škola poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Jihočeském kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
adresa: Demlova 4765/34, 586 01 Jihlava

Kraj Vysočina – zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Jihlavě