Kraj Vysočina (Jihlava)

Mgr. Marie Vránová
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Jihlavě
Zborovská 3, 586 01, Jihlava
GSM: +420 771 256 762
E-mail: marie.vranova@npi.cz

Konzultace, odborná spolupracovnice:

Mgr. Lenka Picková
supervizní adaptační koordinátorka, zástupkyně ředitelky Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
GSM: +420 608 440 128
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

V kraji Vysočina k prosinci 2020 žilo 12 891 cizinců (tj. 2,3 % z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji Vysočina ve školním roce 2022/2023: 4038 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 529 2,92
Základní školy 2239 4,75
Střední školy370 370 1,61

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Vysočina – zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Jihlavě


Stránky ostatních krajů