Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Kraj Vysočina (Jihlava)

Mgr. Jana Rösslerová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Jihlavě
Zborovská 3, 586 01, Jihlava
Tel.: +420 567 571 820
GSM: +420 775 571 626
E-mail: jana.rosslerova@npi.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem – seznam naleznete zde

Vysočina – zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Jihlavě


Stránky ostatních krajů