Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Kraj Vysočina (Jihlava)

Mgr. Jana Rösslerová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Jihlavě
Zborovská 3, 586 01, Jihlava
Tel.: +420 567 571 820
GSM: +420 775 571 626
E-mail: jana.rosslerova@npicr.cz

Škola poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v kraji Vysočina dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

Název: Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace
Adresa: Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70878854
Telefon: 565 598 201 – zástupce ředitelky školy

               565 598 210 – sborovna
E-mail: skola@zskrizova.cz
E-podatelna: formulář
Zřizovatel: Statutární město Jihlava

Kraj Vysočina – zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Jihlavě