Královéhradecký kraj

Mgr. Hana Černá
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Hradci Králové
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 775 576 312
E-mail: hana.cerna@npi.cz

Mgr.  Martina Gabarová
odborná konzultantka
Tel.: +420 739 214 647
E-mail: martina.gabarova@zskostelec.cz

V Královéhradeckém kraji k prosinci 2020 žilo 49 850 cizinců, z toho 1 448 dětí/žáků cizinců (tj. 1,6% z celkového počtu žáků v regionu). Nejvyšší zastoupení mají žáci  z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska, nejvíce žáků s odlišným mateřským jazykem vzdělávají školy v okrese Hradec Králové.

Počet dětí/žáků-cizinců v Královéhradeckém kraji k 31. 3. 2021

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 319 1,74
Základní školy 837 1,68
Střední školy 292 1,27

 

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde

Zasíťované organizace

 

Stránky ostatních krajů