Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Královéhradecký kraj

Mgr. Hana Černá
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Hradci Králové
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 775 576 312
E-mail: hana.cerna@npi.cz

Zasíťované organizace

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem. Jejich seznam naleznete zde.


Stránky ostatních krajů