Královéhradecký kraj

Mgr. Hana Černá
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Hradci Králové
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 775 576 312
E-mail: hana.cerna@npi.cz

Ing. Petra Černá
koordinátorka
Tel.: +420 605 819 496
E-mail: petra.cerna@npi.cz

Mgr.  Jana Řičařová
koordinátorka
Tel.: +420 775 883 246
E-mail: jana.ricarova@npi.cz

V Královéhradeckém kraji k prosinci 2020 žilo 49 850 cizinců, z toho 1 448 dětí/žáků cizinců (tj. 1,6% z celkového počtu žáků v regionu). Nejvyšší zastoupení mají žáci  z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska, nejvíce žáků s odlišným mateřským jazykem vzdělávají školy v okrese Hradec Králové.

Počet dětí/žáků-cizinců v Královéhradeckém kraji k 31. 3. 2021

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 319 1,74
Základní školy 837 1,68
Střední školy 292 1,27

 

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem. Jejich seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Bezplatné konzultace pro pedagogické pracovníky i pracovníky, kteří se adaptaci žáků z Ukrajiny v královéhradeckém kraji, v odkazy se můžete přihlásit:

 


Stránky ostatních krajů

Bezplatné předklady/tlumočení