Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Liberecký kraj

Mgr. Hana Lipenská
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Liberci
Masarykova 28, 460 01 Liberec
Tel.: +420 777 496 056
E-mail: hana.lipenska@npicr.cz

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Libereckém, kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

Aktuální odkaz z krajského úřadu zde.

Zasíťované organizace

AKTUALITY z kraje:

CIC – Letní intenzívní kurz poběží (podrobnosti zde) od pondělí 17. 8. do pátku 28. 8. 2020 v celkovém rozsahu 40 VH. Určen je žákům 2. stupně ZŠ (10 – 14 let, začátečníci – A0), kteří se nově zapojují do školní docházky. Díky dotaci bude realizován zdarma. Místo konání – v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Registrace – liberec1@cicpraha.org .

Vzdělávací programy na krajské pracovišti na podzim 2020:

Integrace žáků-cizinců do výuky v třídním kolektivu – https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=B64-14-17-202

Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol – určeno MŠ – https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=E96-01-17-202

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Liberci

·         Centrum na podporu integrace cizinců – Liberecký kraj:

·         Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.:

·         Další materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka:

·         Online nástroje pro výuku:

·         Informace k PLPP a IVP:

·         Jazyková diagnostika: