Liberecký kraj

Mgr. Hana Lipenská
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Liberci
Masarykova 28, 460 01 Liberec
Tel.: +420 777 496 056
E-mail: hana.lipenska@npi.cz

V Libereckém kraji žilo k 31.12. 2020 22 716 cizinců (tj. 5,13% z celkového počtu obyvatel v regionu). Z pohledu okresů kraje bylo nejvíce cizinců soustředěno v okrese Liberec (49%) a nejméně v okrese Semily (9%). Nejvyšší zastoupení mají Ukrajinci, Slováci a Vietnamci, ale žijí zde i Mongolové (téměř 98% v okrese Česká Lípa), Poláci, Bulhaři, Rumuni, Moldavané atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v Libereckém kraji ve školním roce 2020/2021:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 478 3,19
Základní školy 1 246 2,98
Střední školy 329 2,02

 

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde. Seznam možno stáhnout zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde. Seznam možno stáhnout zde.

Zasíťované organizace

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Liberci

·         Centrum na podporu integrace cizinců – Liberecký kraj:

·         Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.:

·         Další materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka:

·         Online nástroje pro výuku:

·         Informace k PLPP a IVP:

·         Jazyková diagnostika:


Stránky ostatních krajů