Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Moravskoslezský kraj (Ostrava)

Mgr. Dagmar Půdová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Ostravě
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 778 882 903
E-mail: dagmar.pudova@npi.cz

Bc. Lucie Vrbová
Koordinátorka pro oblast DŽC -agenda AK, tlumočnických a překladatelských služeb
Krajské pracoviště NPI, Ostrava
Tel.:+420 778972287
E-mail: lucie.vrbova@npi.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem. Seznam určených škol je k dispozici zde.

Zasíťované organizace

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Ostravě


Stránky ostatních krajů