Moravskoslezský kraj (Ostrava)

Mgr. Lucie Vrbová
Koordinátorka pro oblast DŽC
Krajské pracoviště NPI, Ostrava
Tel.:+420 778972287
E-mail: lucie.vrbova@npi.cz

V Moravskoslezském kraji k prosinci 2020 žilo  27 700 cizinců (tj. 2,3 % z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Slováci, Vietnamci, Poláci a Ukrajinci, ale žijí zde i Korejci, Rusové, Bulhaři, Němci atd.

Počet dětí/žáků cizinců v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2022/2023: 4436 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 912 2,32
Základní školy 3828 3,61
Střední školy 696 1,38

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem. Seznam určených škol je k dispozici zde.

Zasíťované organizace

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Ostravě


Stránky ostatních krajů