Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Olomoucký kraj

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům (síťování, DVPP, poradenství)
pracoviště NPI ČR v Olomouci
Wellnerova 25
779 00 Olomouc
GSM: +420 778 880 449
E-mail: irena.cakirpaloglu@npi.cz
Kontaktní osoba pro žádosti o adaptačního koordinátora, tlumočnické či překladatelské služby: Mgr. Jakub Marinov, 778 528 452, jakub.marinov@npi.cz

Zasíťované organizace – Olomoucký kraj

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem – seznam najdete zde.

AKTUALITY z kraje

Vzdělávací programy NPI Olomouc

Seznam a možnost přihlášení – zde.

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Olomouci

  • NPI ČR, krajské pracoviště Olomouc nabízí od dubna 2021 pravidelné Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců, které jsou pro školy zdarma. Konají se každý 1. čtvrtek v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin.  GSM: +420 778 880 449; irena.cakirpaloglu@npi.cz
  • Aktuální nabídku jazykových kurzů Centra na podporu integrace cizinců vám sdělí pracovník Centra na telefonním čísle +420 585 204 nebo e-mailu icolomouc@suz.cz