Pardubický kraj

Mgr. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Pardubicích
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 046 145
E-mail: jiri.effenberk@npi.cz

Supervizní adaptační koordinátorky – konzultantky:

Mgr.  Marie Kobzová

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
marie.kobzova@zstrebovska-ustino.cz

Mgr. Iveta Zelinková, Základní škola M. Choceňského, Choceň, iveta.zelinkova@zschocho.cz

PhDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí, novotna@pppuo.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde, xls.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde, xls.

 

zasíťované organizace v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji k 31. 12. 2020 žilo 20 551 cizinců, což je cca 4% obyvatel kraje. Nejčastější národnosti – Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rumunsko, Polsko, Bulharsko a Mongolsko.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji Pardubickém ve školním roce 2020/2021:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v % Nejvíce jsou zastoupeny
Mateřské školy 332 1,86 Ukrajina 85, Vietnam 86, Slovensko 53
Základní školy 842 1,78 Ukrajina 265, Slovensko 194, Vietnam 164
Střední školy 287 1,299 Ukrajina 80, Slovensko 74, Vietnam 50
Konzervatoř 2