Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Pardubický kraj

Mgr. Marie Effenberková
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Pardubicích
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 046 145
E-mail: marie.effenberkova@npi.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem.

zasíťované organizace v Pardubickém kraji

Zde chystáme další informace o aktivitách speciálně pro tento kraj.


Stránky ostatních krajů