Pardubický kraj

Mgr. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Pardubicích
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 046 145
E-mail: jiri.effenberk@npi.cz

Odborné spolupracovnice, konzultantky:

Mgr. Iveta Zelinková, Základní škola M. Choceňského, Choceň, iveta.zelinkova@zschocho.cz

PhDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí, novotna@pppuo.cz

V Pardubickém kraji k 31. 12. 2020 žilo 20 551 cizinců, což je cca 4% obyvatel kraje. Nejčastější národnosti – Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rumunsko, Polsko, Bulharsko a Mongolsko.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji Pardubickém ve školním roce 2022/2023: 4083 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 676 3,65
Základní školy 2880 5,83
Střední školy 527 2,19

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

zasíťované organizace v Pardubickém kraji