Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Plzeňský kraj

Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Plzni
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npicr.cz

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Plzeňském kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

26. základní škola Plzeň, Skupova 22

Zasíťované organizace

AKTUALITY z kraje:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

V Plzni se v srpnu konala Letní intenzivní jazyková škola pro děti s odlišným mateřským jazykem, která byla součástí projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020, jenž realizuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Více  zde:)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzdělávací programy:

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol – pro MŠ

Letní kurzy češtiny v Plzeňském kraji:
Diecézní charita Plzeň, Poradna pro uprchlíky a cizince, více viz https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=E96-14-14-202
Centrum na podporu integrace cizinců, více viz http://www.integracnicentra.cz/plzensky-kraj/

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Plzni

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme:

  1. Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem
  2. Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin
  3. Distanční podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  4. Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky
  5. Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem