Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Plzeňský kraj

Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Plzni
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 473 606
E-mail: miroslava.sklenarova@npi.cz

V Plzeňském kraji k prosinci 2020 žilo 42 070 cizinců (tj. 7,1% z celkového počtu obyvatel v regionu), což je čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnávání (za Hl. městem Praha, Středočeským a Jihomoravským krajem). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v Plzeňském kraji k 31. 3. 2021

  Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 807 4,3
Základní školy 2 333 4,46
Střední školy 621 2,73

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem –  seznam určených škol naleznete zde.

Plzeňský kraj – zasíťované organizace – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

Aktuality z kraje

Vzdělávací programy NPI Plzeň podzim 2021

  • Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol – pro ZŠ, více informací ZDE

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Plzni

Aktualita:

Katedra Blízkovýchodních studií ZČU a META o.p.s. Vás zvou na online seminář Příprava na vědomou práci s jazykovou a kulturní diverzitou ve třídě, přihlašovat se je možné do 29. 9. zde.

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme:NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň také nabízí pravidelné Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců, které jsou pro školy zdarma. Konají se každou 1. středu v měsíci od 14 do 17 hodin, přesný čas je nutné předem rezervovat na adrese miroslava.sklenarova@npi.cz.

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem

Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin

Distanční podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem


Stránky ostatních krajů