Plzeňský kraj

Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Plzni
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 473 606
E-mail: miroslava.sklenarova@npi.cz

Petra Pecková
Koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Plzni
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 777 031 394
E-mail: petra.peckova@npi.cz

Mgr. Lucie Sichingerová
supervizní adaptační koordinátorka, Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
E-mail: sichingerovalu@mzs.plzen-edu.cz

V Plzeňském kraji k prosinci 2020 žilo 42 070 cizinců (tj. 7,1% z celkového počtu obyvatel v regionu), což je čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnávání (za Hl. městem Praha, Středočeským a Jihomoravským krajem). Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v Plzeňském kraji ve školním roce 2022/2023: 8012 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 1338 6,79
Základní školy 5610 10,13
Střední školy 1064 4,26

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Plzeňský kraj – zasíťované organizace – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

Aktuality z kraje

Vzdělávací programy NPI Plzeň

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Plzni

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme: NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň také nabízí pravidelné Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců, které jsou pro školy zdarma. Konají se každou 1. středu v měsíci od 14 do 17 hodin, přesný čas je nutné předem rezervovat na adrese miroslava.sklenarova@npi.cz.

Stránky ostatních krajů