Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Plzeňský kraj

Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Plzni
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npicr.cz

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Plzeňském kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

26. základní škola Plzeň, Skupova 22

Plzeňský kraj – zasíťované organizace – seznam spolupracujících organizací v kraji, které poskytují služby v oblasti integrace.

AKTUALITY z kraje:

Vzdělávací programy NPI Plzeň 2021:

  • Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky – cizince  pro vedení škol, více ZDE
  • Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole, více informací ZDE

Další informace poskytované Krajským centrem podpory v Plzni

Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme:

  1. Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem
  2. Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin
  3. Distanční podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  4. Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky
  5. Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem