Praha a Středočeský kraj

Michal Kryl
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Praze a Středočeském kraji
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (budova A)
Tel.: +420 222 122 310
GSM: +420 775 869 773
E-mail: michal.kryl@npi.cz

Mgr. Lucie Gojdová (Paukerová)
Krajská koordinátorka, agenda tlumočení a překladů
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
GSM: 605 216 431
E-mail: lucie.paukerova@npi.cz

  1. Praha a Střední Čechy 

Počet dětí/žáků-cizinců v obou krajích ve školním roce 2022/2023: 

Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 9 244 9,54
Základní školy 30 403 11,33
Střední školy 6 279 5,19

Hl. m. Praha

Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 6 222 14,30
Základní školy 19 594 16,14
Střední školy 4 863 6,42

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Intenzivní kurzy ČJ pro žáky SŠ s odlišným mateřským jazykem – hl. m. Praha v roce 2023

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Jedná se o kurzy českého jazyka pro žáky SŠ s odlišným mateřským jazykem.

Kurzy jsou pro žáky středních škol bezplatné. Je vybírána vratná záloha jako jistina, že žák neukončí docházku předčasně (nutnost absolvovat 75 %). Při přihlášení do kurzu zájemce doloží, že je žákem střední školy.

Podrobné informace naleznete zde.


Středočeský kraj

Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 3 022 5,67
Základní školy 10 809 7,36
Střední školy 1 416 3,14

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem.

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2023/2024 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem – seznam určených škol naleznete zde.

Zasíťované organizace

 

Stránky ostatních krajů