Ústecký kraj

Bc. Bohdana Flanderková
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 211 055
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz

V Ústeckém kraji k prosinci 2020 žilo 39 038 cizinců, tj. 4,8 % obyvatel. Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, Němci, Rusové a pak ostatní.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji  ve školním roce 2020/2021:

Celkový počet dětí Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 24 264 631  2, 6 %
Základní školy 75 087 1 895 2,46 %
Střední školy (bez konzervatoří) 33616   589 1,78 %

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem.  Seznam určených škol naleznete – zde.

Nabídka aktuálních vzdělávacích aktivit – zde.

Zasíťované organizace – kontakty

Informace kraje

Poradna pro integraci připravila informace pro rodiče dětí/žáků cizinců a nabízí též informační schůzky pro rodiče v jejich komunikačním jazyce.

Více informací najdete v přiložených letácích.

Jazyková příprava česky pro RUS

Jazyková příprava česky pro VNM

Jazyková příprava rusky

Jazyková příprava vietnamsky

Jazyková příprava vietnamsky (1)


Stránky ostatních krajů

Bezplatné předklady/tlumočení