Ústecký kraj

Bc. Bohdana Flanderková
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 211 055
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz

V Ústeckém kraji k prosinci 2020 žilo 39 038 cizinců, tj. 4,8 % obyvatel. Nejvyšší zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci a Slováci, Němci, Rusové a pak ostatní.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji  ve školním roce 2022/2023: 6760 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 1 197 4,85
Základní školy 4 595 5,95
Střední školy (bez konzervatoří)  967 2,75

Školy určené k poskytování jazykové přípravy:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace – kontakty


Stránky ostatních krajů