Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Ústecký kraj

Bc. Bohdana Flanderková
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 211 055
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem.

Seznam určených škol naleznete – zde.

Nabídka aktuálních vzdělávacích aktivit – zde.

Zasíťované organizace

Informace kraje

Poradna pro integraci připravila informace pro rodiče dětí/žáků cizinců a nabízí též informační schůzky pro rodiče v jejich komunikačním jazyce.

Více informací najdete v přiložených letácích.

Jazyková příprava česky pro RUS

Jazyková příprava česky pro VNM

Jazyková příprava rusky

Jazyková příprava vietnamsky

Jazyková příprava vietnamsky (1)


Stránky ostatních krajů