Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Ústecký kraj

Zde chystáme uvedení přehledu informací o aktivitách speciálně pro tento kraj.

Zasíťované organizace

Stránka s kontakty na krajské koordinátory podpory.