Zlínský kraj

Mgr. Zdeněk Duša
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR ve Zlíně
Potoky 267, 760 01 Zlín
Tel.: +420 775 571 632
E-mail: zdenek.dusa@npi.cz

Ve Zlínském kraji žilo ve školním roce 2020/2021 na 865 dětí-žáků, cizinců (tj. 2,65% z celkového počtu dětí – žáků v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Slováci, Vietnamci a Ukrajinci ale žijí zde i Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Moldavané či Mongolové, atd.

Počet dětí/žáků-cizinců v kraji ve školním roce 2022/2023: 2925 dětí/žáků cizinců

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 482 2,38
Základní školy 2039 3,89
Střední školy 404 1,56

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Stránky ostatních krajů