Kulatý stůl META o.p.s.: Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky

Sdílíme pozvánku META, o. p. s. ve spolupráci s MŠMT ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání je zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny.

V rámci panelové diskuze vystoupí PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM v úterý 31. 5. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Přihlásit se je možno zde: https://meta-ops.eu/novinky/kulaty-stul-novy-system-jazykove-pripravy-deti-a-zaku-s-omj-zkusenosti-a-vyhlidky/