Kurikulum

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání.

Základní vzdělávání

Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání  zahrnuje podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro deset tematických celků a dvě jazykové úrovně. Metodické poznámky ke vzdělávacímu obsahu upřesňují požadavky na jednotlivé věkové kategorie (1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník, 6. – 9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti. Vzdělávací obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce. Kurikulum je doplněno o ukázku zpracování vzdělávacího obsahu pro jazykovou přípravu na úrovni školy.

Vstupní orientační test (od str. 59 souboru) slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Materiály k tématům kurikula ČDJ – na tomto odkazu na https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum najdete ke stažení testy přímo k jednotlivým tématům, které lze použít i jako pracovní listy, kartičky se slovní zásobou a další materiály. Jsou zde k dispozici též pracovní listy pro nečtenáře.

Předškolní vzdělávání

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.
Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.